PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 5 – 12 marzec 2023

NIEDZIELA – 5.03.2023 – II Niedziela Wielkiego Postu

8.00 Za ++ Agnieszkę Morawiec w rocznicę śmierci, męża Jana, syna Gotfryda, synową, Piotra, Annę, Pawła Nowak, Różę, Jerzego Czech, dziadków, szwagrów, ++ z rodzin Niestrój, Musioł, Morawiec, Paździor, Herisz, Leona Nocoń, Anetę Waniek, Gertrudę, Henryka Szołtysek, ++ kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.

10.30 Za ++ Zofię, Ryszarda Macha, Maksymiliana, Klarę, Tomasza, Helenę, Bolesława Kubosz, Małgorzatę, Leona Krzysteczko, Gerarda Nocoń, Różę, Józefa Gabor, Alojzego, Krzysztofa Gatner, ++ z rodzin Macha i Swoboda.

12.00 Do Opatrzności Bożej, MB Nieustającej Pomocy z podziękowaniem za 60 lat życia Marka Mryka, z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże i Dary Ducha Świętego dla całej rodziny.

16.30 Za ++ Alojzego Halinę Kowol, Janusza, Julię, Edwarda Głodała, Leokadię, Wacława Sztuba, Bogusława Palenga, Krzysztofa Korach, Mariannę Lewandowską, ks. Jana Kurpas, ++ dziadków, ++ z pokrewieństwa Kowol, Nocoń, Goławski i Szindler.

 

PONIEDZIAŁEK – 6.03.2023 –

6.30 Za ++ Konrada Długaj w rocznicę śmierci, syna Stefana, Tomasza, Rozalię Pyka, Konstantego, Zofię Długaj, Karola, Martę Strzoda, Jana Lenża, ++ z rodzin Długaj, Bednarczyk, Kowol, Achtelik i dusze w czyśćcu cierpiące.

18.00
1. Za ++ Elfrydę Kleczka na pamiątkę urodzin, męża Ryszarda, ++ dziadków, Annę, Alojzego Niestrój, Elżbietę, Józefa Mryka, Stefana Krzymyk, Huberta Piecha, Józefa Organiściok, Henryka Stareczek, ++ z pokrewieństwa, ++ kapłanów i franciszkanów.
2. Za ++ Ryszarda Jeutner na pamiątkę urodzin, Jana, Zofię Musioł, Wiktorię, Jerzego, Antoniego Jeutner, Maksymiliana Spyra, ++ z pokrewieństwa, ks. Jana Kurpas, Krystynę Wisniowską i dusze w czyśćcu cierpiące.

 

WTOREK – 7.03.2023 –

6.30 Za ++ Dariusza, Władysława, Piotra, Stanisława, Bronisławę Sarkowicz, Gertrudę, Ottona, Bolesława Bryłka, Andrzeja, Jana Muszalik i dusze w czyśćcu cierpiące.

18.00 Za ++ Franciszka Strzyżewskiego w rocznicę śmierci, żonę Marię, wnuczkę Dorotkę, jego rodziców, braci, ++ z pokrewieństwa Blaszczok, Niestrój, Krzysteczko, Henryka Kochut i dusze w czyśćcu cierpiące.

 

ŚRODA – 8.03.2023 –

6.30 Za ++ Czesława, Stanisława, Zofię, Monikę Dubiel, Bożenę, Gerarda Musielak, Weronikę, Małgorzatę, Leona Słowik i dusze w czyśćcu cierpiące.

17.00
1. Za ++ Henryka Pilny w 2. rocznicę śmierci, Helenę, Franciszka Pilny, Jadwigę, Pawła, Henryka Duda, Stefana Kuberek, Annę Brol, chrzestnych, ++ z rodzin Pilny, Duda, Brol, Popiel, Kowalski i dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za ++ Stanisława Wróblewskiego, syna Wojciecha, Martę, Jana, Pawła Musioł, Jolantę Mryka, Mariana Urbańczyk, ks. Henryka Sajdoka, ++ z pokrewieństwa Musioł, Fajkis, Szołtysek, Mika, Mryka, Żymełka oraz ++ kapłanów.

 

CZWARTEK – 9.03.2023 –

6.30 Za ++ Pawła, Małgorzatę, Henryka, Różę, Alojzego, Agnieszkę Swoboda, ++ z rodzin Kołbasko, Mucha, Kołodziej i Stachura.

18.00
1. Za + Jana Krzysteczko w 1 rocznicę śmierci.
2. Za ++ Antoniego, Marię, Alojzego, Rafała, Benedykta, Łucję Szołtysek, Juliusza, Barbarę, Emilię, Alojzego, Augustyna, Alfreda, Łucję Michalski, Piotra, Annę Żymełka, Bernarda, Franciszkę Kowol, Katarzynę, Henryka Lazar, Alfreda, Marię Gancarczyk, Ludwika, Gertrudę, Renatę, Tadeusza Pyka, Annę, Tomasza Mryka, Horsta, Marię Koim, Ewalda, Krystynę Kaczmarczyk, Grzegorza Krzysteczko, Benedykta Nocoń, ++ dziadków, ++ z pokrewieństwa i ++ kapłanów.

 

PIĄTEK – 10.03.2023 –

6.30 Za + Annę Mryka od koleżanek i kolegów z rocznika 1942.

18.00
1. Za ++ Adelajdę, Józefa Paszek, Zofię, Wiktora, Eugeniusza, Marię, Wiesławę Słaboń, Pawła Mazurek, Józefa, Łucję, Ludwika, Leona Pilny, dziadków z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za ++ Jerzego, Annę Kowol, Huberta, Józefa, Helenę Piecha, Józefa Kowol, Stefana Krzymyk, ++ dziadków, Józefa Organiściok, Elfrydę, Ryszarda Kleczka, Gerarda Nocoń, Mariana Leszek, Bożenę Musiał, ++ z rodzin Kowol, Piecha, Mryka, Zaczek, ++ kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.

 

SOBOTA – 11.03.2023 –

6.30 Za ++ Wilhelma, Annę, Wiktora Kisiel, Marię, Roberta, Gerarda, Marka, Tadeusza Herisz, Jana, Elżbietę, Bolesława Sadecki, Gertrudę, Alfonsa, Stefana Krzysteczko, Kornelię, Joachima Wypiór, ++ dziadków, ++ z pokrewieństwa Kisiel, Herisz, Morawiec, Paździor i dusze w czyśćcu cierpiące.

18.00
1. Za ++ Irenę Strojny w 1. rocznicę śmierci, męża Kazimierza, ++ rodziców i rodzeństwo.
2. Za + Hermana Matula w 1. rocznicę śmierci.

 

NIEDZIELA – 12.03.2023 – III Niedziela Wielkiego Postu

8.00 O błogosławieństwo Boże dla Józia Skiby z okazji imienin od dziadków Moniki i Mieczysława Wadowskich.

10.30 Za ++ mamę Serafinę Długaj w rocznicę śmierci, ojca Alojzego, teściów Janinę, Zygmunta Skrzydeł, Krystynę Skrzydeł, rodziców chrzestnych, szwagierkę, szwagrów, ++ z rodzin Długaj, Pawlas, Skrzydeł i Niewiadomski.

12.00 Do Miłosierdzia Bożego, MB Nieustającej Pomocy z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o błogosławieństwo Boże z okazji 75. urodzin Bogumiły Szołtysek oraz opiekę Bożą dla całej rodziny.

16.30