PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 6 – 13 luty styczeń 2022

NIEDZIELA – 6.02.2022 – V Niedziela Zwykła

8.00 Za ++ Henryka, Elfrydę, Rafała Stalica, Franciszkę Macha, Bernarda, Alfreda, Marię, Adolfa, Leokadię, Marcina Wilk, Gertrudę, Wincentego Kraiński, Małgorzatę Kruszyna, Tomasza Mryka, Agnieszkę, Pawła Nocoń, Jadwigę, Pawła Drobik i ++ kapłanów.

10.30 Za ++ Henryka Gemander w rocznicę śmierci, Łucję, Benedykta, Marię Szołtysek, Gertrudę, Szczepana Gemander, Annę Władarz, Joannę Nocoń, Martę, Wilhelma Rusin, ++ z rodziny Szołtysek, Gemander i Władarz oraz dusze opuszczone.

12.00 Za + Arkadiusza Wróbel w 8. rocznicę śmierci.

Po Mszy św: Chrzest Święty – Martyna Małgorzata Banasik.

16.30 Za ++ Emilię, Tomasza, Anielę Kowol, Annę, Andrzeja, Eugeniusza, Teresę, Zofię Kosiński, Łucję Szołtysek, Magdalenę, Benedykta Swoboda, Pawła Bartoszek, Mariana Świerkot, ++ dziadków, ++ z pokrewieństwa Szołtysek, Kowol i dusze w czyśćcu cierpiące.

PONIEDZIAŁEK – 7.02.2022 –

6.30 Za ++ Annę, Franciszka, Zygmunta, Mateusza Kowol, rodziców, rodzeństwo, Stefana Długaj, ++ z rodzin Kowol, Długaj, Bednarczyk, Achtelik, Sobota, Dymarz, Badura i ++ z pokrewieństwa.

18.00 Za ++ Alojzego Kołodziej w rocznicę śmierci, żonę Marię, Monikę, Konrada Hawełka, dziadków, ++ z pokrewieństwa Kołodziej, Hawełka, Stachura, Swoboda, Długaj, Janota, Kajzer i Jokel.

WTOREK – 8.02.2022 –

6.30 Za ++ Dorotę Kłos w 1. rocznicę śmierci i męża Henryka.

18.00 Za ++ Angelę, Emila, Jerzego Piszczelok, Marię, Eryka Spyra, dziadków, Dolores, Gerhata Grześka, Achilesa Związek, Jana Karwat, Pawła Kucjas, Wernera Wochnik, sąsiadów, ++ z pokrewieństwa Malcherczyk, Piszczelok, Kucjas, Spyra, ++ kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.

ŚRODA – 9.02.2022 –

6.30 Za + Edwarda Pierchała w 30. dzień po śmierci.

17.00 Za ++ Różę Kot w rocznicę śmierci, Alojzego, Gertrudę, Józefa, Norberta Kot, Henryka Halasz, Erwina Nocoń, Gertrudę, Wilhelma, Rudolfa, Edwarda, Leona, Anielę Swoboda, Mariannę, Czesława Garus i ++ z pokrewieństwa.

CZWARTEK – 10.02.2022 –

6.30 Za + Edwarda Pierchała od koleżanek i kolegów z rocznika 1947.

18.00 Za + Henryka Matula w 30. dzień po śmierci.

PIĄTEK – 11.02.2022 –

6.30 Za ++ Walentego, Marię Musioł, Szymona, Łucję Gawlik, Jana, Pawła, Henryka Malik, Pawła, Matyldę Kot, syna Pawła, Ignacego Bartoszek, Hildegardę, Karola Golasik, Stefana Musioł, ++ dziadków i ++ z pokrewieństwa.

18.00 Za ++ Annę, Eryka Kowol, Krystynę Machura, szwagra Norberta Kowol, dziadków z obu stron, ++ z pokrewieństwa Kowol, Szołtysek i dusze w czyśćcu cierpiące.

SOBOTA – 12.02.2022 –

6.30 Za + Teresę Woźnica od sąsiadów z ul. Gliwickiej i Zwycięstwa.

18.00 Za + Leona Skiba na pamiątkę urodzin.

NIEDZIELA – 13.02.2022 – VI Niedziela Zwykła

8.00 Za ++ Franciszka Rybka w rocznicę śmierci, jego rodziców, teściów, rodzeństwo z obu stron, Różę, Alfreda Mryka, Wiktora Dylus, ++ z pokrewieństwa, ++ kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.

10.30 Za ++ Helenę Biela w rocznicę śmierci, rodziców Annę i Franciszka Szołtysek, teściów, Teresę Swoboda, Lidię Lauterbach, Franciszka Botor i Andrzeja Nowak.

12.00 O Boże błogosławieństwo i opiekę Aniołów Stróżów w intencji rocznych dzieci: Robert Długaj, Mikołaj i Maksymilian Olejniczak, Julian Swoboda, ich rodziców i chrzestnych.

16.30 O Boże błogosławieństwo w intencji czcicieli MB Fatimskiej.