PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 6 – 13 marzec 2022

NIEDZIELA – 6.03.2022 – I Niedziela Wielkiego Postu

8.00 Za ++ Konrada Długaj w rocznicę śmierci, syna Stefana, Tomasza, Rozalię Pyka, Konstantego, Zofię Długaj, ++ z rodzin Długaj, Bednarczyk, Kowol, Achtelik, Karola Strzoda, Jana Lenża i ++ z pokrewieństwa.

10.30 O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Najświętszej i Aniołów Stróżów, o zdrowie i Dary Ducha Świętego i wszelkie potrzebne łaski dla całej rodziny.

12.00 Za ++ Serafinę, Alojzego Długaj, Janinę, Zygmunta, Krystynę Skrzydeł, Pawła Bartoszek, Ryszarda Kowalczyk, Zofię, Witolda, Teodora Kornas, Jana Pawlas, ++ z pokrewieństwa Pawlas, Długaj, Skrzydeł i Niewiadomski.

16.30 Za ++ Jana Liwa na pamiątkę urodzin, rodziców, 7 synów, 3 synowe, ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.

 

PONIEDZIAŁEK – 7.03.2022 –

6.30 Za ++ Dariusza, Władysława, Piotra, Stanisława, Bronisławę Sarkowicz, Gertrudę, Ottona, Bolesława Bryłka, Andrzeja, Jana Muszalik i dusze w czyśćcu cierpiące.

18.00
1. Za ++ Elfrydę Kleczka na pamiątkę urodzin, męża Ryszarda, ++ rodziców, teściów, Annę, Alojzego Niestrój, Elżbietę, Józefa Mryka, Stefana Krzymyk, Huberta Piecha, Józefa Organiściok, Henryka Stareczek, ++ z pokrewieństwa, ++ kapłanów i franciszkanów.
2. Za ++ Różę Czech w rocznicę śmierci, męża Jerzego, Agnieszkę, Jana, Gotfryda Morawiec, Annę, Alojzego Niestrój, Adelajdę, Franciszka Musioł, Piotra, Annę, Pawła Nowak, ++ dziadków, Leona Nocoń, Anetę Waniek, ++ kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.

 

WTOREK – 8.03.2022 –

6.30 Za ++ Martę, Konrada Mika, Jadwigę, Wilhelma Długosz, Agnieszkę, Gerarda Mainka, Erwina Kalus, ++ z pokrewieństwa Kowol.

18.00 Za ++ Franciszka Strzyżewskiego w rocznicę śmierci, jego rodziców, braci, żonę Marię, wnuczkę Dorotkę, ++ z rodzin Krzysteczko, Blaszczok, Niestrój, Henryka Kochut i dusze w czyśćcu cierpiące.

 

ŚRODA – 9.03.2022 –

6.30 Za ++ Małgorzatę, Pawła, Henryka, Różę, Alojzego, Agnieszkę Swoboda, ++ z rodzin Kołbasko, Mucha i Kołodziej.

17.00
1. Za + Henryka Pilny w 1. rocznicę śmierci.
2. Za ++ Jerzego, Annę Kowol, Huberta, Józefa, Helenę Piecha, Józefa Kowol, Stefana Krzymyk, ++ dziadków, Józefa Organiściok, Elfrydę Kleczka, Gerarda Nocoń, Mariana Leszek, Bożenę Musiał, ++ z rodzin Kowol, Piecha, Mryka, Zaczek, ++ kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.

 

CZWARTEK – 10.03.2022 –

6.30 Do Miłosierdzia Bożego, MB Nieustającej Pomocy w podziękowaniu za odebrane łaski z prośbą o zdrowie, dary Ducha Świętego i błogosławieństwo dla Marty Hirsz i jej rodziny z okazji urodzin.

18.00
1. Za ++ Antoniego, Marię, Alojzego, Rafała, Benedykta, Łucję Szołtysek, Juliusza, Barbarę, Emilię, Alojzego, Augustyna, Alfreda, Łucję Michalski, Piotra, Annę Żymełka, Bernarda, Franciszkę Kowol, Katarzynę, Henryka Lazar, Alfreda, Marię Gancarczyk, Ludwika, Gertrudę, Renatę, Tadeusza Pyka, Tomasza Mryka, Horsta, Marię Koim, Krystynę, Ewalda Kaczmarczyk, Grzegorza Krzysteczko, Benedykta Nocoń, ++ dziadków, ++ z pokrewieństwa i ++ kapłanów.
2. Za ++ Stanisława Wróblewskiego w rocznicę śmierci, syna Wojciecha, rodziców, Pawła Musioł, Jolantę Mryka, Mariana Urbańczyk, ks. Henryka Sajdoka, ++ dziadków, ++ z pokrewieństwa Musioł, Fajkis, Szołtysek, Mika, Mryka, Żymełka, Bartoszek oraz ++ kapłanów.

 

PIĄTEK – 11.03.2022 –

6.30 Za + Genowefę Szindler od sąsiadów z ul. Zwycięstwa i Krótkiej.

18.00
1. Za ++ Annę Kot, 2 mężów, ich rodziców, Henryka, Jana, Matyldę Swoboda, Marię, Edmunda Jachnik, Jerzego Medias, ++ z pokrewieństwa Jachnik, Malik, Łukwiński, Borkowy i dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za ++ Pawła, Jadwigę, Cecylię Kotyczka, ++ dziadków Kotyczka, Marię, Romana, Tomasza, Pawła Mryka, Annę, Wacława Głuch, Różę, Joachima Musioł, ++ kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.

 

SOBOTA – 12.03.2022 –

6.30
1. Za ++ Elżbietę, Józefa Mryka, Anielę, Emila Michalski, ++ dziadków, Gretę, Edwarda Wita, Anielę, Ewalda Szymura, Lidię, Bernarda Gancarczyk, Edmunda Szołtysek, Emilię Kleczka, Ignacego Bartoszek i ++ kapłanów.
2. Bożej Opatrzności i MB Uzdrowienia Chorych podziękowanie za dar życia i łaskę zdrowia, z prośbą o dalsze łaski, szczególnie zdrowia dla Wiktora oraz o Boże błogosławieństwo dla wszystkich, którzy wspierali i nadal wspierają modlitwą.

18.00
1. Za ++ Marię, Walentego Musioł, Ignacego, Marię, Wilhelma Bartoszek, Jana Muszalik, Łucję, Konrada Szołtysek, Wiktora Mazurek, Anielę, Emila Michalski, Pawła, Małgorzatę Domin, Oswalda Bartnik, Szymona Gawlik.
2. Za ++ Emilię, Edwarda, Bernarda Bartoszek, Roberta Szołtysek, Adama, Pawła, Zbigniewa Piekara, Antoniego, Kazimierza Ratka, ++ dziadków Szołtysek, Krzysteczko, Piekara, Olszowski i ++ z pokrewieństwa.

 

NIEDZIELA – 13.03.2022 – II Niedziela Wielkiego Postu

8.00 Za ++ Annę Wilczyńską w rocznicę śmierci, męża Edmunda, rodziców, rodzeństwo z obu stron, Antoninę Makselon, Bernarda Pisarek, ++ z rodzin Wilczyński, Paszek, Ćmok, ++ kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.

10.30 Za + Małgorzatę Domin od Sołtysa i Rady Sołeckiej.

12.00 Za ++ Leona, Erykę, Józefa Majowski, Różę, Franciszka Mijacz, dziadków z obu stron, Marię Hudzikowską, Mirosława Kowalczyk, Ryszarda Palusińskiego, Renatę Popek.

16.30 O Boże błogosławieństwo w intencji czcicieli MB Fatimskiej.