PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 6 – 13 sierpień 2023

NIEDZIELA – 6.08.2023 – Święto Przemienienia Pańskiego

8.00 Za ++ Dorotę Kupka w rocznicę śmierci, męża Ryszarda, teścia Benedykta, Elżbietę, Franciszka, Leona Dubiel, Zofię Cenkalik i ++ z pokrewieństwa.

10.30 Za ++ Bernarda Mryka w rocznicę śmierci, Jana, Pawła, Zofię Mryka, Anielę, Stanisława, Edwarda Deszczyński, Kazimierę, Jana Stalica, Gerarda Nocoń, dziadków, ++ z pokrewieństwa Unfericht, Uciecha, Kowol i Macha.

16.30 Do Bożej Opatrzności, MB Nieustającej Pomocy z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie Gawlik.

 


PONIEDZIAŁEK – 7.08.2023 – 

18.00 
1. Za ++ Annę, Brunona, Urszulę, Franciszka, Alojzego, Romana Szołtysek, Salomeę, Roberta, Elżbietę, Antoniego Dudek, Bertę, Jana Ciupek, Elfrydę, Wawrzyna Gajda, Ireneusza Kuszpińskiego i ++ z pokrewieństwa.
2. Za + Mieczysława Lex w 30. dzień po śmierci.

 


WTOREK – 8.08.2023 – Wsp. św. Dominika, prezbitera

6.30 Za ++ Władysława, Łucję Kołodziej, Gertrudę, Henryka, Antoniego, Edwarda Kula, Józefa Gajdzik, ++ dziadków, Marię, Ludwika Skrzypczyk, Alojzego Paździor, ++ z pokrewieństwa Kołodziej, Kula, Szołtysek, Fajkis i ++ kapłanów.

13.00 Ślub: Aleksandra Rosa – Jakub Stroka.

 


ŚRODA – 9.08.2023 – Święto św. Teresy Benedykty od Krzyża (Edyty Stein)

17.00 Za ++ Fryderyka Swoboda w rocznicę śmierci, Emanuela, Annę Przybyła, Jana, Marię Swoboda, Agnieszkę Kozubek i ++ z pokrewieństwa.

 


CZWARTEK – 10.08.2023 – Święto św. Wawrzyńca

18.00 Za ++ Grzegorza Krzysteczko na pamiątkę urodzin, rodziców Anielę, Henryka Krzysteczko, Benedykta Nocoń, Mariolę Szymecką i ++ z pokrewieństwa.

 

 

PIĄTEK – 11.08.2023 – Wsp. św. Klary

18.00 
1. Za ++ Eryka Bujara w rocznicę śmierci, syna Damiana, Annę, Gerarda, Emila Bujara, Jana, Leokadię Mryka, Józefa Strzodka, Franciszka Jędryczka, Elżbietę, Ernesta Kaczmarek, Adolfa, Różę Kurpas, ++ z rodzin Mryka, Falkus, Jachnik, Chwiołka, ++ kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za + Dorotę Dymarz w 30. dzień po śmierci.

 


SOBOTA – 12.08.2023 – 

6.30 Za ++ Marię, Antoniego, Oskara Kowol, Wiktora, Annę, Wiktora Piszczelok, Magdalenę, Henryka Nieradzik, Gerdę, Jana Grzywok, ++ dziadków, ++ z pokrewieństwa Kowol, Piszczelok i dusze w czyśćcu cierpiące.

18.00 
1. Do Bożej Opatrzności, MB Nieustającej Pomocy z podziękowaniem za otrzymane łaski z okazji 25. rocznicy ślubu Ewy i Krzysztofa Wilk, z prośbą o opiekę Bożą, zdrowie i Dary Ducha Świętego dla całej rodziny.
2. Za + Agnieszkę Promny w 30. dzień po śmierci.

 


NIEDZIELA – 13.08.2023 – XIX Niedziela Zwykła

8.00 Za ++ Karolinę Lauterbach w rocznicę śmierci, dziadków Marię i Gerarda Lauterbach, Gintra Galwas, ++ z pokrewieństwa Hawełka, Jaworski, Lauterbach, Galwas oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

10.30 
1. Do Miłosierdzia Bożego, za wstawiennictwem MB Nieustającej Pomocy z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Lidii i Joachima Kubickich z okazji 40. rocznicy ślubu oraz o zdrowie, dary Ducha Świętego i wszelkie potrzebne łaski dla rodzin Wziętek i Kubicki.
2. Za + Stefanię Kubosz w 30. dzień po śmierci.

16.30 O Boże błogosławieństwo w intencji czcicieli MB Fatimskiej.