PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 6-13 wrzesień 2020

NIEDZIELA – 6.09.2020 – XXIII Niedziela Zwykła

8.00 Za ++ Rajmunda Szołtysek, rodziców Marię i Wiktora, 2 braci i bratową Marię, Franciszkę, Teodora Promny, 2 synów, synowe, wnuka Leona, 3 siostry, Edeltraudę, Oskara Mryka, Zofię, Teodora Szołtysek i dusze w czyśćcu cierpiące.

10.30 
1. Do Miłosierdzia Bożego z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Cecylii i Piotra Kowol z okazji 35. rocznicy ślubu.
2. Za ++ Franciszka, Piotra Roj, Ludwika, Janinę Kowol, ++ dziadków Roj, Falkus, Kowol, Niedoperski, ++ z pokrewieństwa i ++ kapłanów.

12.00 Do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski z okazji 90. rocznicy urodzin Eugenii Janyga z prośbą o dalsze, szczególnie zdrowie i błogosławieństwo Boże dla solenizantki oraz wszystkich bliskich.

16.30 Za ++ Ewalda, Teresę Hynisz, Gerarda Woźnica, Leona Rudnik, ++ dziadków, ++ z pokrewieństwa Hynisz, Woźnica, Mijacz, Kopernik, Szołtysek, Kostrz, Rusin, Matuszewski i dusze w czyśćcu cierpiące.

PONIEDZIAŁEK – 7.09.2020 – 

6.30 Za ++ Stanisława Matula i Pawła Nocoń od rodzin Matula i Woźnica.

18.00
1. Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo NMP i św. Urbana w intencji członków Wspólnoty Dorosłych oraz opiekuna Wspólnoty ks. Proboszcza z prośbą o Boże błogosławieństwo i światło Ducha Świętego na nowy rok formacyjny.
2. Za ++ Wilhelma, Franciszkę Malik, Wandę, Gerarda Szołtysek, Józefa, Mariana Krawiec, Ernesta, Martę Słupik, ++ dziadków, Romana Bartoszek, Benedykta Kupka, Alojzego Winkler, ++ z pokrewieństwa Jachnik, Łukwiński, Kot, Pyka, ++ kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.

WTOREK – 8.09.2020 – Święto Narodzenia NMP

6.30 Za ++ Jana Sadecki, Elżbietę, Bolesława Sadecki, Wilhelma, Annę, Wiktora Kisiel, Gertrudę, Alfonsa, Stefana Krzysteczko, Marię, Roberta, Gerarda, Marka, Tadeusza Herisz, Kornelię, Joachima Wypiór i ++ z pokrewieństwa.

18.00
1. Za ++ Annę, Eryka, Norberta, Franciszkę, Piotra Kowol, szwagrów Alfreda, Alojzego, szwagierkę Halinę, ++ dziadków, Annę, Jana Zalewski i ++ z pokrewieństwa.
2. Za + Szczepana Żebrowskiego w 30. dzień po śmierci.

ŚRODA – 9.09.2020 – 

6.30 Za ++ Genowefę, Antoniego, Franciszka, Ryszarda, Walentego, 2 żony Woźnica, Franciszka, Antoninę, Agnieszkę Krzysteczko, Jana Malcherek, Henryka Kłos, ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.

17.00
1. Za ++ Teresę Kaszek, Matyldę, Joachima Kowol, Leokadię, Wincentego Musioł, Jana Nandzik, sąsiadów z obu stron, ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za ++ Walentego, Marię, Helenę, Pawła Musioł, Joannę, Wilhelma Wieczorek, Urszulę, Henryka Sopala, Józefa Ciupke, Ignacego Bartoszek, Szymona Gawlik, Gizelę, Józefa Strzodka oraz dziadków z obu stron.

CZWARTEK – 10.09.2020 – 

6.30 Za + Jana Pawlas o radość wieczną od rodzin Woźnica, Wiśniewski i Foks.

18.00
1. Za ++ Pawła Bartoszek w rocznicę śmierci, Weronikę, Ryszarda, Romana Bartoszek, Gertrudę, Izydora, Józefa Cholewa, Józefa Stabik, Henryka Janoszczyk, Konrada Żymełka i ++ z pokrewieństwa.
2. Za ++ Nikodema Fajkis na pamiątkę urodzin, wnuka Grzegorza, rodziców Eufemię, Wawrzyna Fajkis, Teklę, Franciszka Cipa, Pawła Matula, Henryka Berg, ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.

PIĄTEK – 11.09.2020 – 

6.30 Za + Urszulę Tabath od sąsiadów z ul. Zwycięstwa.

18.00
1. Za ++ Marię Pakura na pamiątkę urodzin, Józefa, Martę, Antoniego Pakura, Konstantynę, Szczepana Swoboda, ks. Leonarda Swoboda, ++ z rodzin Kurpas, Nocoń, Swoboda, Tabath i Teichgraber oraz ++ kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za + Gerarda Lauterbach w 1. rocznicę śmierci, żonę Marię, wnuczkę Karolinę, rodziców, braci, ++ z pokrewieństwa Lauterbach.
3. Za + Rudolfa Kaizer w 30. dzień po śmierci.

SOBOTA – 12.09.2020 – Uroczystość NMP Piekarskiej

6.30 Za ++ Wilhelma, Różę Karwat, synów Alojzego i Gerarda, rodziców i rodzeństwo z obu stron, Agnieszkę, Alojzego Mryka, ++ z rodzin Karwat, Drabik, Mryka i Gajda.

15.00 W podziękowaniu za obfitość tegorocznych plonów, o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla rolników, ogrodników, pszczelarzy, hodowców, działkowców i ich rodzin.

16.30 Do Miłosierdzia Bożego, MB Nieustającej Pomocy z podziękowaniem za otrzymane łaski z okazji 70. rocznicy urodzin Magdaleny Widera, z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.

18.00 Za ++ Kunegundę, Jana Hirsz, Zofię Długaj, Jana, Wandę Kisiela, Ilonę Laczek, dziadków Hirsz, Kisiela, Swoboda i Nocoń.

NIEDZIELA – 13.09.2020 XXIV Niedziela Zwykła

8.00 Za ++ dziadków Kunegundę, Romana Musioł, Annę, Jana Wyciślik, Bronisławę, Bronisława Sołtowski, Jana Adamus, ciocię Stefanię Kudelko od nowożeńców Hanny i Piotra.

10.30
1. Za ++ Agnieszkę Szołtysek w rocznicę śmierci, rodziców Gertrudę i Konrada, Alfonsa, Krystynę, Ignacego, Margaret Szołtysek, Pawła Langer, Pawła, Jadwigę, Marię Spojda, Franciszkę, Annę, Józefę Mryka, ++ dziadków, Arkadiusza Falkus, ++ kapłanów i ++ z pokrewieństwa.
2. Za + Elfrydę Kasperczyk w 1. rocznicę śmierci.

12.00 W intencji dzieci przystępujących do Komunii Świętej, ich rodzin oraz katechetów i wychowawców.

16.30 O Boże błogosławieństwo w intencji czcicieli MB Fatimskiej.