PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 7 – 14 listopad 2021

NIEDZIELA – 7.11.2021 – XXXII Niedziela Zwykła

8.00 Za ++ Józefa Krzysteczko w rocznicę śmierci, żonę Franciszkę i ++ rodziców z obu stron.

10.30 Za ++ męża i ojca Zygmunta Mryka w 11. rocznicę śmierci, Jadwigę, Roberta Mryka, Marię, Ludwika Skrzypczyk, Adelę, Erwina Franik, ++ dziadków i ++ z pokrewieństwa.

12.00 Za ++ Sebastiana, Arkadiusza i Jana Wróbel.

Po Mszy św.: Chrzest św. – Nikodem Rojek.

16.30 Za ++ Eryka, Marię Spyra, Angelę, Emila, Jerzego Piszczelok, dziadków, Dolores, Gerhata Grześka, Achilesa Związek, Pawła Kucjas, Jana Karwat, Wernera Wochnik, ++ z rodzin Malcherczyk, Kucjas, Piszczelok, Spyra, ++ sąsiadów, kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.

PONIEDZIAŁEK – 8.11.2021 –

6.30 Za + Eryka Badura od Ireny i Władysława z Rusocic.

18.00

  1. Za ++ Grzegorza Romik w rocznicę śmierci, rodziców Anielę i Zbigniewa, ojca Mieczysława Bryzik, szwagra Krzysztofa Szymoszek, ++ dziadków i ++ z pokrewieństwa.
  2. Za ++ Kornelię, Antoniego Karcz, wnuka Tomasza, ++ z rodzin Karcz, Loska i dusze w czyśćcu cierpiące od wnuków z rodzinami.

WTOREK – 9.11.2021 – Święto rocznicy poświęcenia Bazyliki Laterańskiej

6.30 Za + Małgorzatę Domin od rodziny Pawlas.

18.00 Do Miłosierdzia Bożego, MB Nieustającej Pomocy dziękując za otrzymane łaski i prosząc o błogosławieństwo Boże dla Magdaleny z okazji 70. rocznicy urodzin oraz o zdrowie dla męża i całej rodziny.

ŚRODA – 10.11.2021 – Wsp. św. Leona Wielkiego, papieża

6.30 Za + Różę Mijacz od Wspólnoty Różańcowej.

17.00

  1. Za ++ Eryka Sobota w rocznicę śmierci, Marię, Leona, Franciszka, Renatę Sobota, Stanisława, Gertrudę Sowa, Jerzego, Helenę Stelmach, ++ dziadków i dusze w czyśćcu cierpiące.
  2. Za ++ Marka Herisz, ojca Gerarda, brata Tadeusza, dziadków z obu stron, Stefanię, Jerzego Gajda, Leona, Ryszarda Łukwiński, ++ z rodzin Herisz, Łukwiński, Nagengast, Kisiela i Wypiór.

CZWARTEK – 11.11.2021 – Wsp. św. Marcina z Tours

6.30 Za + Erykę Papkala od siostry Urszuli z rodziną.

9.00 Za Ojczyznę.

18.00 Za + Barbarę Dolińską – Szewczyk od sąsiadów z ul. Dworskiej.

PIĄTEK – 12.11.2021 – Wsp. św. Jozafata

6.30 Za + Norberta Matula od Wspólnoty Różańcowej.

18.00

  1. Za ++ Annę, Teodora, Henryka, Bernarda, Stanisława Stachura, Feliksa Dymarz, Alberta, Wandę Kowol, Annę, Franciszka Kowol.
  2. Za ++ Annę Badura w rocznicę śmierci, męża Franciszka, Marię, Eryka Badura, Alojzego, Zofię, Pawła Paździor, Gertrudę, Teodora Macha, Anielę, Henryka, Grzegorza Krzysteczko, Eugeniusza Jagła i Henryka Kuchta.

SOBOTA – 13.11.2021 – Wsp. św. męczenników Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna

6.30 Za + Różę Mijacz od sąsiadów z ul. Zwycięstwa i Powstańców Śląskich.

18.00

  1. O Boże błogosławieństwo w intencji czcicieli MB Fatimskiej.
  2. Za ++ Bożenę Musiał, Annę, Jerzego Kowol, Huberta Piecha, Józefa Organiściok, Beatę Wąs, Józefa Kowol, Stefana Krzymyk.

NIEDZIELA – 14.11.2021 – XXXIII Niedziela Zwykła

8.00 Za ++ Roberta Długaj, 2 siostry, 6 braci, Zofię, Konstantego, Elżbietę, Waldemara, Kazimierza, Stefana Długaj, Pawła Bednarczyk, Anielę, Alfreda, Stefanię, Helenę, Zygmunta, Annę Woźnica, Franciszka, Zygmunta Kowal, Konrada Nocoń, Krystynę, Franciszka Zając, Jadwigę Hahn, ++ z pokrewieństwa Woźnica, Pyka, Musioł i dusze w czyśćcu cierpiące.

10.30 O Boże błogosławieństwo, łaskę zdrowia i Dary Ducha Świętego, przez wstawiennictwo Matki Najświętszej i świętych Patronów dla Kacpra Brosz z okazji 18. rocznicy urodzin i siostry Zosi w 8. rocznicę urodzin.

12.00 Za + Łucję Spadek w 30. dzień po śmierci.

16.30 Za ++ Agnieszkę, Wiktora, Małgorzatę, Henryka Bednar, Gertrudę, Józefa Kurda, Waldemara Wojtasek, Stanisława Lasota, Teresę, Józefa Tomanek, Wandę, Józefa Gębolis, ++ z pokrewieństwa Bednar, Kurda, Lasota, Wojtasek i dusze w czyśćcu cierpiące.