PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 7 – 14 sierpień 2022

NIEDZIELA – 7.08.2022 – XIX Niedziela Zwykła

8.00 Za ++ Jerzego Czech w rocznicę śmierci, żonę Różę, Agnieszkę, Jana Morawiec na pamiątkę urodzin, syna Gotfryda i synową, Piotra, Annę, Pawła Nowak, dziadków, szwagrów, ++ z rodzin Niestrój, Musioł, Morawiec, Paździor, Herisz, Leona Nocoń, Anetę Waniek, ++ kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.

10.30 Za ++ Franciszkę, Wilhelma Malik, Wandę, Gerarda Szołtysek, Józefa, Mariana Krawiec, Ernesta, Martę Słupik, Romana, Cecylię Bartoszek, Benedykta Kupka, ++ dziadków, ++ z pokrewieństwa Jachnik, Łukwiński, Kot, Pyka, Winkler, ++ kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.

12.30 Ślub: Bieniek – Herdzina.

16.30 Za ++ Rudolfa Kaizer w 2. rocznicę śmierci, jego rodziców, rodzeństwo, Jerzego, Kornelię, Ludwika Paszek, Gintra Bartoszek i ++ z pokrewieństwa.

 

PONIEDZIAŁEK – 8.08.2022 – Wsp. św. Dominika

18.00
1. Za + Erykę Papkala w 1. rocznicę śmierci.
2. Za + Antoniego Kula w 30. dzień po śmierci.

 

WTOREK – 9.08.2022 – Święto św. Teresy Benedykty od Krzyża (Edyty Stein)

6.30 Za + Helenę Żymełka w 1. rocznicę śmierci.

 

ŚRODA – 10.08.2022 – Święto św. Wawrzyńca

17.00 Za ++ Karolinę Lauterbach w 10. rocznicę śmierci, dziadków Marię, Gerarda Lauterbach, Gintra Galwas, ++ z pokrewieństwa Lauterbach, Galwas, Hawełka, Jaworski oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

 

CZWARTEK – 11.08.2022 – Wsp. św. Klary

18.00
1. Za ++ Marię Szołtysek w rocznicę śmierci, męża Gerarda, ++ rodziców, dziadków, siostry, szwagrów, Helenę, Bronisława, Ryszarda Delimat, ++ z pokrewieństwa, ++ kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za + Marię Musioł w 30. dzień po śmierci.

 

PIĄTEK – 12.08.2022 –

18.00
1. Z okazji 50. urodzin oraz 30. rocznicy ślubu z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o opiekę Matki Bożej dla całej rodziny i szczęśliwe rozwiązanie dla córki.
2. Za ++ Eryka Bujara w 20. rocznicę śmierci, syna Damiana, Annę, Gerarda Bujara, Jana, Leokadię Mryka, Józefa Strzodka, Franciszka Jędryczka, Ernesta, Elżbietę Kaczmarek, Adolfa, Różę Kurpas, ++ z rodzin Mryka, Falkus, Jachnik, Chwiołka, ++ kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.

 

SOBOTA – 13.08.2022 –

6.30 Za ++ Marię, Antoniego, Oskara Kowol, Wiktora, Annę, Wiktora Piszczelok, Magdalenę, Henryka Nieradzik, Jana, Gerdę Grzywok, ++ dziadków, ++ z pokrewieństwa Kowol, Piszczelok i dusze w czyśćcu cierpiące.

18.00 W intencji czcicieli MB Fatimskiej.

 

NIEDZIELA – 14.08.2022 – XX Niedziela Zwykła

8.00 Za ++ Kazimierza Ratka w rocznicę śmierci, ojca Antoniego, rodziców, teściów, Eugeniusza Jagła, Emilię Bartoszek, męża i syna, ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.

10.30 Za ++ Franciszkę Promny na pamiątkę urodzin, męża Teodora, 2 synów i synowe, wnuka Leona, Rajmunda, Marię, Wiktora, Roberta, Gerarda, Marię Szołtysek, Gertrudę, Annę, Józefę, Oskara, Edeltraudę Mryka, Józefa Gajdzik, Zofię, Teodora Szołtysek, ++ z pokrewieństwa, kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.

16.30 Za ++ Szymona Gawlik na pamiątkę urodzin, Łucję, Maksymiliana Gawlik i ++ z pokrewieństwa.