PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 8 – 15 grudzień 2019

NIEDZIELA – 8.12.2019 – II Niedziela Adwentu

8.00 Za ++ Marię, Wiktora, Elżbietę, Gerharda Mijacz, Wiktora, Gertrudę, Jana, Bożenę, Dylus, ++ kapłanów, ++ z rodzin Mijacz, Dylus, Żymełka i dusze w czyśćcu cierpiące.

10.30 Za ++ górników.

12.00 W intencji ks. proboszcza Józefa z okazji urodzin.

16.30 Za + Romana Burkowskiego w rocznicę śmierci.

PONIEDZIAŁEK – 9.12.2019 – 

6.30 Za ++ Wilhelma, Annę, Wiktora Kisiel, Marię, Roberta, Gerarda, Marka Herisz, Jana, Elżbietę, Bolesława Sadecki, Gertrudę, Alfonsa, Stefana Krzysteczko, Kornelię, Joachima Wypiór, ++ dziadków, ++ z pokrewieństwa Kisiel, Herisz i Morawiec.

18.00
1. Za ++ Brunona, Annę, Franciszka, Urszulę, Alojzego, Romana Szołtysek, Wawrzyna, Elfrydę Gajda, Salomeę Dudek, Ireneusza Kuszpińskiego, ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za + Henryka Kwiatkowskiego od sąsiadów z ul. Dworskiej.

WTOREK – 10.12.2019 – 

6.30 Za ++ Marię, Ludwika Skrzypczyk, Zygmunta Mryka, ++ dziadków Skrzypczyk, Kołodziej, Kula, Krawczyk i ++ kapłanów.

18.00
1. Za ++ Pawła, Teresę Rybka, Justynę Rybka, Wiktora, Marię Promny, Leona, Franciszka, Elżbietę Dubiel, Ewalda, Łucję Bartoszek, Dorotę, Ryszarda Kupka, ++ dziadków, ++ z pokrewieństwa Rybka, Promny i Kowol.
2. Za wstawiennictwem św. Jana Pawła II, św. Jacka i św. Urbana o powrót do zdrowia ks. Arkadiusza Nocoń od rodziny i bliskich.

ŚRODA – 11.12.2019 – 

8.00 O Boże błogosławieństwo w intencji seniorów, emerytów i rencistów.

17.00
1. Za ++ Henryka, Jana, Pawła, Martę, Zofię Górecki, Annę, Stanisława, Alfreda, Franciszka Kowol, Kornelię Kowol, Huberta, Jana Wolny, Dorotę, Józefa Mierzwa, ++ dziadków Górecki, Baluch, Kowol i Wolny.
2. Za ++ Jana Musioł w rocznicę śmierci, Martę, Pawła Musioł, Stanisława Wróblewskiego, jego rodziców, Jolantę Mryka, Mariana Urbańczyk, ks. Henryka Sajdoka, ++ dziadków, ++ z pokrewieństwa Musioł, Fajkis, Szołtysek, Mika, Mryka, Żymełka i ++ kapłanów.

CZWARTEK – 12.12.2019 – 

6.30

18.00
1. Za ++ Anielę Loska w 19. rocznicę śmierci, męża Edwarda, synów Józefa i Herberta, Alojzego, Franciszkę Dyrbuś, Karola Mryka, Olgę Tkocz, Erykę, Romana Macha, Alojzego Bryłka i ++ z pokrewieństwa.
2. O Boże błogosławieństwo o opiekę Matki Bożej dla Piotra Jałmużniak w dniu 8. urodzin.

PIĄTEK – 13.12.2019 – 

6.30

18.00
1. O Boże błogosławieństwo w intencji czcicieli MB Fatimskiej.
2. Za ++ Pawła, Weronikę, Ryszarda, Romana Bartoszek, Gertrudę, Izydora, Józefa Cholewa, ++ dziadków, Józefa Stabik, Henryka Janoszczyk, Konrada Żymełka i ++ z pokrewieństwa.
3. Za ++ Joachima Grzywok w 1. rocznicę śmierci o wieczną radość życia, ks. Jana Kurpas, ks. Rajmunda Machulec, rodziców Genowefę, Karola Grzywok, siostrę Elżbietę, szwagra Leonarda, Stanisława Fatyga, ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.

SOBOTA – 14.12.2019 – 

6.30

18.00
1. Za ++ Gertrudę, Pawła Swoboda, Leona, Janinę, Augustyna Krzysteczko, Helenę, Herberta Szołtysek, Maksymiliana Kubosz, Annę, Alojzego Kula, Zofię, Wincentego Nocoń, ++ dziadków i ++ z rodzin Swoboda, Macha i Górka.
2. Do Bożej Opatrzności, MB Nieustającej Pomocy z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo z okazji 30. rocznicy urodzin Tomasza Szołtysek oraz opiekę Bożą dla całej rodziny.

NIEDZIELA – 15.12.2019 – III Niedziela Adwentu

8.00 Za ++ Zofię, Wincentego Nocoń, ++ dziadków, Annę, Alojzego Kula, Martę, Emanuela Macha, Genowefę, Romana Nocoń, Agnieszkę, Franciszka Mijacz, Reginę Faber, Różę, Franciszka Tłuczykąt, ++ z pokrewieństwa Nocoń i Krzysteczko.

10.30
1. Za ++ Annę, Jerzego, Józefa Kowol, Huberta, Józefa, Helenę Piecha, Stefana Krzymyk, ++ dziadków, Elfrydę Kleczka, Józefa Organiściok, Gerarda Nocoń, Mariana Leszek, Bożenę Musiał, ++ z rodzin Kowol, Piecha, Zaczek, Mryka, ++ kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.
2. O Boże błogosławieństwo w intencji dziecka do Chrztu Świętego Klary Heleny Korzan, jej rodziców, chrzestnych oraz do Miłosierdzia Bożego, przez wstawiennictwo św. Jana Pawła II z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę Bożą dla Katarzyny i Wojciecha Korzan z okazji 1. rocznicy ślubu.

12.00 Za ++ Pawła, Jana, Henryka Malik, Józefa, Gertrudę, Martę Woźnica, Anielę, Zbigniewa, Grzegorza Romik, Andrzeja Rożek, Michała Rosa, Matyldę, Pawła Kot, syna Pawła, Krystynę, Albinę, Aleksandra Richter, ++ z pokrewieństwa i ++ kapłanów.

16.30 W podziękowaniu za otrzymane łaski i opiekę Anioła Stróża, z prośbą o Boże błogosławieństwo i wstawiennictwo świętej patronki dla Helenki Skiba z okazji urodzin.