PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 8 października 2017 – 15 października 2017

NIEDZIELA – 8.10.2017 – XXVII Niedziela Zwykła

8.00 Msza św. dziękczynna od małżonków Marii i Pawła Bednarczyk z okazji 60-tej rocznicy ślubu, z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej dla całej rodziny.

11.00
1. Do Miłosierdzia Bożego, MB Częstochowskiej z podziękowaniem za odebrane łaski i zdrowie, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej z okazji 50-tej rocznicy ślubu Anieli i Leonarda Kurpas oraz o błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.
2. Do Miłosierdzia Bożego, MB Nieustającej Pomocy z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej z okazji urodzin i 50-tej rocznicy ślubu Jadwigi i Gerarda Słupik oraz o błogosławieństwo dla całej rodziny.

16.30 Do Bożej Opatrzności, MB Nieustającej Pomocy z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej z okazji 15-tej rocznicy ślubu Edyty i Marcina oraz o Dary Ducha Świętego i opiekę Aniołów Stróżów dla synów Tomasza i Piotra.

PONIEDZIAŁEK – 9.10.2017 – 

18.00
1. Za ++ Leona Nocoń na pamiątkę 60. urodzin, Anetę Waniek, Franciszka Musioł w rocznicę śmierci, żoną Adelajdę, Alfreda Nocoń, Iwonę Wawoczny ++ dziadków, ++ z pokrewieństwa Niestrój, Morawiec, Piotra Nowak i dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za ++ Alojzego Kot na pamiątkę urodzin, Różę Gertrudę, Józefa, Norberta Kot, Wilhelma, Gertrudę, Rudolfa, Edwarda, Leona, Anielę Swoboda, Mariannę, Czesława Garus i ++ z pokrewieństwa.

WTOREK – 10.10.2017 – 

6.30 Za ++ Rudolfa Luks na pamiątkę urodzin, żonę Teresę, Mariannę, Władysława Masłocha, ++ dziadków, ++ z rodzin Luks, Janota, Masłocha, Kołodziej oraz dusze w czyśćću cierpiące.

13.00
1. Do Miłosierdzia Bożego, MB Częstochowskiej, św. Barbary jako podziękowanie za orzymane łaski i zdrowie z okazji 50-tej rocznicy ślubu Małgorzaty i Henryka Duda oraz o Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
2. Za ++ rodziców i chrzestnych z obu stron.

ŚRODA – 11.10.2017 – Wsp. św. Franciszka z Asyżu

17.00
1. Do Opatrzności Bożej, przez wstawiennictwo MB Nieustającej Pomocy, Anioła Stróża z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i opiekę Bożą oraz dary Ducha Świętego dla Aleksandry Szołtysek z okazji 18-tej rocznicy urodzin oraz o błogosławieństwo Boże i zdrowie dla całej rodziny.
2. Za ++ Mateusza Kowol, Eryka Szołtysek, Franciszka, Annę Kowol, ++ dziadków, ++ z rodzin Gołąb, Szołtysek, Mijacz, Hynisz, Kowol, Długaj, Pilny, Pyka, Ilnicki, Sobota i Achtelik.
3, Za ++ Eryka Szołtysek, Mateusza Kowol, Zygmunta, Stefana Gołąb, Sylwestra, Gertrudę, Julię, Romana,, Alfonsa, Agnieszkę Mijacz, Teresę, Ewalda Hynisz, Tomasza, Agnieszkę, Rozalię Szołtysek, Konstantynę, Wiktorię, Marcelę Pilny i ++ z pokrewieństwa

CZWARTEK – 12.10.2017 – 

18.00
1. Za ++ Dominika, Małgorzatę, Franciszka Spadek, Różę, Pawła, Wiktora, Zofię Mazurek, ++ dziadków, Franciszka Gizdol, Andrzeja Rożek, Stanisławę Borowiecką, ++ z pokrewieństwa, ++ kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za ++ Marię, Wiktora, Rajmunda, Roberta, Gerarda, Marię Szołtysek, Annę, Pawła, Grzegorza Janota, Teresę, Rudolfa Luks, ++ dziadków, Rafała Stalica, Mieczysława Kajpust, Katarzynę, Roberta Kowol, ++ z pokrewieństwa Szołtysek i Janota.
3. Za + Bogusławę Ludwik od rodziny Wiśniewskich.

PIĄTEK – 13.10.2017 – Wsp. bł. Honorata Koźmińskiego

8.00 Z okazji Dnia Edukacji Narodowej w intencji pracowników i uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Paniówkach.

18.00
1. Za ++ Józefa, Marię Pawlas, Martę, Józefa, Gertrudę Woźnica, Anielę, Zbigniewa Romik, Pawła Malik, Andrzeja Rożek, Michała Rosa, ++ dziadków, kapłanów, sąsiadów i ++ z pokrewieństwa Woźnica, Pawlas i Kasperczyk.
2. Za ++ Edwarda Kula na pamiątkę urodzin, jego rodziców, teściów i ++ z pokrewieństwa.
3. Za ++ Zofię i Waltera Krauze.

SOBOTA – 14.10.2017 – 

6.30
1. Za ++ Tomasza, Emilię, Anielę Kowol, Andrzeja, Annę, Eugeniusza Kosiński, Łucję Szołtysek, Benedykta Swoboda, ++ dziadków, ++ z rodzin Szołtysek i Kowol.
2. Do Miłosierdzia Bożego, MB Nieustającej Pomocy, św. Barbary jako podziękowanie za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie z okazji 80-tej rocznicy urodzin Edwarda Wita.

14.00 Ślub rzymski: Krzysztof Sikora – Krystyna Bartoszek.

15.00 Do Bożej Opatrzności, przez wstawiennictwo MB Nieustającej Pomocy i św. Ojca Pio jako podziękowanie za otrzymane łaski z okazji 30-tej rocznicy ślubu Jolanty i Stanisława Szołtysek i 50-tej rocznicy urodzin Jolanty, prosząc o Boże błogosławieństwo na dalsze lata, także dla dzieci i całej rodziny.

18.00
1. Za ++ Otylię Kot w rocznicę śmierci, męża Konrada, dziadków, Stefana Widera, 2 siostry, rodziców, Sebastiana Pach, Łucję Hyba, Matyldę Kot, Lucjana, Helenę, Lidię, Jana, Zofię, Wilhelma, Michała, Balbinę Włodarz i ++ z pokrewieństwa.
2. Za ++ Zofię, Stanisława, Czesława, Monikę Dubiel, Weronikę, Małgorzatę, Leona Słowik, Gerarda Musielak, Jadwigę, Helenę Szynkarczok.

NIEDZIELA – 15.10.2017 – XXVIII Niedziela Zwykła

8.00 Za ++ Henryka, Katarzynę Lazar, Tadeusza Wranik, jego rodziców siostrę, szwagra, Irenę Omozik, Mariana Leszek, Eugeniusza Jarczyk, Andrzeja Talecki, ++ dziadków, chrzestnych i ++ z pokrewieństwa.

11.00 O Boże błogosławieństwo i opiekę Anioła Stróża w intencji rocznego dziecka Antoniego Matula, jego rodziców, chrzestnych i wszystkich bliskich.

14.00 O Boże błogosławieństwo w intencji rodziców od nowożeńców Krystyny i Krzysztofa.

16.30