PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 9 – 15 listopad 2020

NIEDZIELA – 8.11.2020 – XXXII Niedziela Zwykła

8.00 Za ++ Marka Herisz, jego ojca Gerarda, brata Tadeusza, dziadków z obu stron, Leona, Ryszarda Łukwińskiego, Stefanię, Jerzego Gajda, ++ z rodzin Łukwiński, Nagengast, Kisiela i Wypiór.

10.30 Za ++ męża i ojca Zygmunta Mryka w 10. rocznicę śmierci, Jadwigę, Roberta Mryka, Marię, Ludwika Skrzypczyk, ++ dziadków, Adelę, Erwina Franik i ++ z pokrewieństwa.

12.00 Do Miłosierdzia Bożego, MB Nieustającej Pomocy, przez wstawiennictwo św. Rity z podziękowaniem za dar życia i otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, błogosławieństwo Boże i dary Ducha Świętego w dorosłym życiu z okazji 18-tej rocznicy urodzin Małgorzaty Pawlas.

16.30 Za ++ Agnieszkę, Wiktora, Małgorzatę, Henryka Bednar, Gertrudę, Józefa Kurda, Waldemara Wojtasek, Stanisława Lasota, Teresę, Józefa Tomanek, ++ z pokrewieństwa Bednar, Kurda, Lasota, Wojtasek i dusze w czyśćcu cierpiące.

PONIEDZIAŁEK – 9.11.2020 – Święto poświęcenia Bazyliki Laterańskiej

6.30 Za ++ Marię, Roberta, Gerarda, Marka, Tadeusza Herisz, dziadków, Kornelię, Joachima Wypiór, Annę, Wiktora, Wilhelma Kisiel, Jana, Elżbietę, Bolesława Sadecki, Stanisławę Nieciecką, Gertrudę, Alfonsa, Stefana Krzysteczko, ++ z pokrewieństwa Herisz, Morawiec, Malcherek i Paździor.

18.00
1. Za ++ Grzegorza Romik w rocznicę śmierci, rodziców Anielę i Zbigniewa, ojca Mieczysława Bryzik, szwagra Krzysztofa Szymoszek, ++ dziadków, ++ z pokrewieństwa i ++ sąsiadów.
2. Za ++ rodziców Rajmunda Szołtysek, Zofię, Teodora Szołtysek, rodziców chrzestnych, Andrzeja Nowak, Marię Żymełka, ++ dziadków Promny, Szołtysek, ++ kapłanów, ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.

WTOREK – 10.11.2020 – Wsp. św. Leona Wielkiego

6.30

18.00 Za ++ Eryka Sobota w rocznicę śmierci, Marię, Leona, Franciszka, Renatę Sobota, Jerzego, Helenę Stelmach, Gertrudę, Stanisława Sowa i ++ z pokrewieństwa.

ŚRODA – 11.11.2020 – Wsp. św. Marcina z Tours

6.30

9.00 Za Ojczyznę.

17.00 Za ++ Bożęnę Musiał, Beatę Wąs, Annę, Jerzego Kowol, Huberta Piecha, Józefa Organiściok, Józefa Kowol, Stefana Krzymyk.

CZWARTEK – 12.11.2020  – Wsp. św. Jozafata

6.30

18.00 Za ++ Annę, Piotra Żymełka, Marię, Karola Wrzask, Emila Sosna, Stanisława Sznajder, ++ z rodzin Żymełka i Michalski.

PIĄTEK – 13.11.2020 – Wsp. św. męczenników Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna

6.30 Za ++ Pawła, Franciszkę, Teresę, Erykę, Ewalda Pindur, Jerzego, Łucję Stalica, ++ rodziców i dziadków, Edeltraudę, Helmuta Cieplik i ++ z pokrewieństwa.

18.00
1. O Boże błogosławieństwo w intencji czcicieli MB Fatimskiej.
2. Za + Pawła Kelczauskas w 5. rocznicę śmierci i ++ z rodziny Sańko.

SOBOTA – 14.11.2020 – 

6.30 Za ++ Łucję, Władysława Kołodziej, Gertrudę, Henryka, Edwarda Kula, ++ dziadków, Marię, Ludwika Skrzypczyk, Alojzego Paździor, ++ z pokrewieństwa Kołodziej, Kula, Szołtysek, Fajkis i ++ kapłanów.

18.00
1. Za ++ Martę Wójcik w rocznicę śmierci, męża Piotra, Anielę, Józefa, Jadwigę Korol, Jadwigę Helios, Magdalenę, Wilhelma Włodarz, Elfrydę, Rafała Kasperczyk, Gertrudę, Jana Plewnia, ++ dziadków, ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za ++ z rodziny Belok, Reszel, Króliczek, Kowalczyk, Pierzyna, Kraiński i ++ z pokrewieństwa.

NIEDZIELA – 15.11.2020 – XXXIII Niedziela Zwykła

8.00 Za + Andrzeja Dudek w 30. dzień po śmierci.

10.30
1. Za + Grażynę Tomecką od koleżanek i kolegów z rocznika 1973.
2. O Boże błogosławieństwo w intencji dziecka do Chrztu Świętego Alexa Duda, jego rodziców i chrzestnych.

12.00 O Boże błogosławieństwo i opiekę Aniołów Stróżów w intencji rocznych dzieci: Klara Korzan, Iga Kleczka, Leon Nocoń, ich rodziców i chrzestnych.

16.30 Za ++ Anielę, Henryka Mryka, Jana, Annę Połap, Annę, Henryka Kandziora, Pawła Bartoszek i ++ dziadków.