PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 9 – 16 czerwiec 2019

NIEDZIELA – 9.06.2019 – Uroczystość Zesłania Ducha Świętego

8.00 Za ++ Wiktora Piszczelok w rocznicę śmierci, Annę, Wiktora Piszczelok, 2 synów, synową, Marię, Antoniego, Oskara Kowol, Henryka Nieradzik, Jana, Gerdę Grzywok, Justynę Rybka, ++ dziadków oraz ++ z pokrewieństwa Kowol, Piszczelok i dusze w czyśćcu cierpiące.

10.30 O Boże błogosławieństwo, Dary Ducha Świętego i wszelkie potrzebne łaski dla Kingi Gliklich z okazji 18-tej rocznicy urodzin.

12.00 Za ++ Pawła, Jana, Henryka Malik, Józefa, Gertrudę, Martę Woźnica, Anielę, Zbigniewa, Grzegorza Romik, Andrzeja Rożek, Michała Rosa, Matyldę, Pawła Kot, syna Pawła, Krystynę, Albinę, Aleksandra Richter, ++ z pokrewieństwa i ++ kapłanów.

16.30 Za + Elfrydę Kubicki od rodzin Ratka, Górecki i Piekara.

PONIEDZIAŁEK – 10.06.2019 – Święto NMP Matki Kościoła

6.30 Za ++ Julię, Alojzego Draga, Rafała, Henryka, Elfrydę Stalica, ++ dziadków z obu stron, Franciszkę Macha, Gertrudę Kraiński, Bernarda i Alfreda Wilk.

18.00
1. Do Miłosierdzia Bożego, MB Nieustającej Pomocy, św. Floriana jako podziękowanie za otrzymane łaski z okazji urodzin, z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
2. Za ++ Otylię, Wincentego, Mariana Organiściok, Alojzego, Elfrydę, Rozalię, Wilhelma, Joachima Szołtysek, Antoniego, Kornelię, Tomasza Karcz, ++ z rodzin Szołtysek, Organiściok, Matula, Swoboda i Skutela.

WTOREK – 11.06.2019 – Wsp. św. Barnaby, Apostoła

6.30

16.00 Msza święta dziękczynna za wstawiennictwem św. Jana Pawła II w intencji uczniów gimnazjum, ich wychowawców, katechetów, nauczycieli, rodziców z prośbą o Boże błogosławieństwo i Dary Ducha Świętego na dalsze lata nauki i podejmowanie dojrzałych wyborów.

18.00 Za ++ ojca Pawła Paluch w rocznicę śmierci, żonę Gertrudę, córkę Anastazję Sobota, Małgorzatę, Alojzego Kruszyna, Leona, Jolantę Mryka, Iwonę Wawoczny, ++ z pokrewieństwa Paluch i Musioł.

ŚRODA – 12.06.2019 – Wsp. bł. Józefa Czempiela i Emila Szramka

6.30 Za + Benedykta Nocoń od Sołtysa, Rady Sołeckiej i Towarzystwa Przyjaciół Paniówek.

17.00
1. Za ++ Alojzego Niestrój na pamiątkę urodzin, żonę Annę, ++ z rodzin Niestrój, Musioł, Czech, Morawiec, Elfrydę Kleczka, Anetę Waniek, Leona Nocoń, Piotra Nowak, ++ kapłanów i franciszkanów.
2. Za ++ mamę Jadwigę Długaj na pamiątkę urodzin, ojca Alfreda, synów Herberta, Reinholda i Leona, synowe Edeltrautę i Magdalenę, ++ z rodzin Długaj, Drabik i Szołtysek.

CZWARTEK – 13.06.2019 – Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana

6.30

18.00
1. O Boże błogosławieństwo w intencji czcicieli MB Fatimskiej.
2. Za + Bożenę Musielak w 30. dzień po jej śmierci.

PIĄTEK – 14.06.2019 – Wsp. bł. Michała Kozala

6.30 Za ++ rodziców Renatę, Zygmunta Kozubek w rocznicę śmierci, teścia Henryka, ++ dziadków z obu stron, ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.

18.00
1. Za ++ Katarzynę, Romana, Franciszkę, Teodora Promny, Albinę, Konstantego Mijacz, Jadwigę, Ludwika Szołdra, rodziców chrzestnych, ++ sąsiadów i ++ z pokrewieństwa Promny i Mijacz.
2. Za ++ Gerarda Szołtysek w rocznicę śmierci, żonę Marię, braci Roberta i Rajmunda, ich rodziców i dziadków, ++ z pokrewieństwa oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

SOBOTA – 15.06.2019 – 

6.30 Za ++ Tomasza, Romana, Marię Mryka, Martę, Wincentego Chwiołka, Alfreda, Bernarda Wilk, Krystynę, Ewalda Kaczmarczyk, Ludwika, Leona Pilny, Jadwigę, Pawła Kotyczka, ++ z pokrewieństwa Włodarz, Bujara, Jachnik i Musioł.

18.00
1. Za ++ Helenę, Józefa, Huberta Piecha, Annę, Jerzego, Józefa Kowol, Stefana Krzymyk, ++ dziadków, Józefa Organiściok, Elfrydę Kleczka, Gerarda Nocoń, Mariana Leszek, Bożenę Musiał, ++ z rodzin Piecha, Kowol, Zaczek, Mryka, ++ kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za ++ Stefana, Jadwigę, Alfonsa Woźnica, Jadwigę, Zofię, Pawła Górecki, Anielę, Hermana Kleibert, Damiana Szołtysek, Pawła Bartoszek, Franciszka Kowol, Annę, Henryka Kandziora, ++ dziadków, ++ rodziców chrzestnych i ++ z pokrewieństwa.

NIEDZIELA – 16.06.2019 – Uroczystość Najświętszej Trójcy 

8.00 Za ++ Andrzeja Nowak w 2. rocznicę śmierci, Bolesława Nowak, Teodora Szołtysek, ++ dziadków, ++ z rodziny Szołtysek, Anielę, Romana Fajkis, Helenę Biela i dusze w czyśćcu cierpiące.

10.30 Za ++ ojca Zbigniewa Romik na pamiątkę urodzin, mamę Anielę, brata Grzegorza, ojca Emila Piszczelok, ++ z pokrewieństwa oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

12.00 O Boże błogosławieństwo i opiekę Aniołów Stróżów w intencji rocznych dzieci: Mateusz Kawa, Marcel Szołtysek, Mateusz Kilka, ich rodziców i chrzestnych.

16.30 W intencji młodzieży przyjmującej Sakrament Bierzmowania.