Stanowisko Episkopatu wobec oskarżeń pod adresem św. Jana Pawła II.

TREŚĆ DOKUMENTU.