Włochy – wyjazd młodzieży.

Komitet  ŚDM-owy naszej Parafii,  pragnie ogłosić iż będzie organizowany wyjazd od Włoch. Nasza młodzież została zaproszona do diecezji Oria, do grupy włoskiej, którą gościliśmy w Paniówkach w czasie Światowych Dni Młodzieży. Termin wyjazdu to 04-12.08.2018.

Zapraszamy młodzież w wieku od 16 do 25 lat. Z racji ograniczeń liczebności grupy,  pierwszeństwo mają osoby, które były zaangażowane w organizację Światowych Dni Młodzieży u nas w parafii. Szacowany koszt wyjazdu to 1500zł.

Swoją chęć udziału można zgłaszać kontaktując się z Komitetem. Szczegółowe informacje będą podawane na spotkaniu organizacyjnym. Zgłoszenia przyjmujemy do 26 listopada.

Komitet ŚDM:

Ania Bartnik 607675886,

Dominika Gancarczyk 667870499,

Michał Promny 511775619.