Urodził się 27 września 1962 roku w Chorzowie jako syn Zbigniewa i Zofia z d. Tlatlik. W 1983 roku ukończył Technikum Energetyczne w Chorzowie. Po maturze wstąpił do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach. Święcenia kapłańskie otrzymał 13 maja 1989 roku w Katowicach z rąk bpa Damiana Zimonia. Jako wikariusz pracował w następujących parafiach: Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa w Piotrowicach (1989-1993), Chrystusa Króla w Katowicach (1993-1999) oraz bł. Karoliny w Tychach (1999-2004). W 2004 roku został proboszczem w parafii św. Urbana w Paniówkach. 23 listopada 1992 roku uzyskał stopień licencjata w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. Od 2003 roku pełnił funkcję egzorcysty diecezjalnego i kapelana Oddziału Katowickiego Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich. W 2014 roku został proboszczem w parafii Miłosierdzia Bożego w Jastrzębiu Zdroju.