Wybory do Rady Parafialnej.

12 czerwca 2022 odbyły się wybory do Rady Parafialnej

Oddano 327 głosów w tym 4 głosy nieważne:

Bartnik Anna            14 głosów

Botor Michał            44 głosy

Domin Izabela          11 głosów

Hudzikowska Anna   26 głosów

Janota Damian         20 głosów

Kozik Łukasz             62 głosy

Majowski Rafał         24 głosy

Mryka Marek            48 głosów

Spadek Urban           20 głosów

Szołtysek Stanisław   16 głosów

Szołtysek Tomasz      12 głosów

Wyrobek Beata         26 głosów.

Propozycje kandydatów przyjmowane były od dnia ogłoszenia wyborów 22 maja do niedzieli 29 maja włącznie. Od następnej niedzieli 5 czerwca, lista kandydatów, którzy przyjęli nominację była prezentowana m.in. na stronie internetowej.

Na liście znajdowały się nazwiska tych zaproponowanych kandydatów, którzy się na to zgodzili.

Do ośmiu wybranych, zostaną dołączeni członkowie Rady z nominacji, zgodnie ze statutem.

STATUT RADY PARAFIALNEJ W ARCHIDIECEZJI KATOWICKIEJ