Piotr Kowol  (ul. Powstańców Śl.)  65
Michał Foks  (ul. Zabrska)   61
Marek Mryka  (ul. Powstańców Śl.)   53
Michał Promny  (ul. Działkowa)   41
Mariola Waluga  (ul. Dębowa)    32
Małgorzata Wiśniewska (ul. Powstańców Śl.)   32
Iwona Leszek  (ul Powstańców Śl.)    31
Izabela Domin (ul. Słoneczna)   31
Rafał Majowski  (ul. Wiśniowa)   31
Michał Botor  (ul. Zwycięstwa)   30
Jolanta Szymura  (ul. Gliwicka)    29
Maria Mryka  (ul. Leśna)   28
Jolanta Gatner  (ul. Działkowa)   27
Krystyna Bartoszek  (ul. Dworska)   25
Zygmunt Strzoda  (ul. Zwycięstwa)   25
Damian Smorz  (ul. Powstańców Śl.)   20
Aleksander Pawlas  (ul. Skotnicka)    19
Bogusław Janota  (ul. Swobody)   18
Jan Tabath  (ul. Gliwicka)    18
Stanisław Szołtysek  (ul. Dębowa)    14
Jolanta Szołtysek  (ul. Powstańców Śl.)    13
Jolanta Szołtysek  (ul. Gliwicka)    13
Marek Labisz  (ul. Zwycięstwa)   12
Gabriela Konopka  (ul. Zwycięstwa)   11
Ryszard Rybka  (ul. Działkowa)   7

Oddano:
367 ważnych kart
7 kart nieważnych  (bez skreśleń, lub z nadmiarem skreśleń)
686 głosów (319 podwójny wybór i 48 pojedynczy)
Do 10 wybranych osób dołączą wyznaczeni przez Grupy Duszpasterskie ich przedstawiciele.
Razem z Przewodniczącym (proboszczem) Rada będzie liczyła 14 osób.

Kategorie: Wydarzenia