Zadanie dla dzieci.

W niedzielę na Mszy św. dzieci otrzymują zadanie. Zawiera ono m. in. pytania dotyczące niedzielnej Ewangelii. Odpowiedzi na te pytania, na osobnych karteczkach, dzieci przynoszą na Mszę św.  szkolną w środę o 17.00.

ZADANIE DO POBRANIA: Niedziela 26.11.2017 na stronę