ZAPROSZENIE MŁODZIEŻY ARCHIDIECEZJI KATOWICKIEJ
NA NIEDZIELĘ PALMOWĄ DO KATEDRY CHRYSTUSA KRÓLA W KATOWICACH

Drodzy Młodzi!
„Oto Ja Służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego” (Łk 1, 38) –
te słowa papież Franciszek uczynił myślą przewodnią 34. Światowych Dni Młodzieży,
które odbyły się w Panamie. Maryja oświadcza tymi słowami, że jest gotowa
do wypełnienia swojego powołania. Doskonale rozumie, że nastał Jej czas, Jej chwila,
by podjąć Boże wezwanie.
Papież Franciszek zaprosił wszystkich młodych całego świata, by rozważyli
tę ewangeliczną scenę i na wzór Maryi zdecydowali się natychmiast pójść za Bożym
głosem. Czekanie na właściwy moment, trwanie w niezdecydowaniu, ciągłe rozmyślanie
o przyszłości może sprawić, że nigdy nie zrealizujemy swojego powołania. „Jesteście
Bożym teraz” – mówił papież – a to oznacza, że tworzycie Kościół nie „kiedyś”, „za jakiś
czas”, ale tu i teraz. W szczególny sposób będziemy budować wspólnotę Kościoła
w zbliżającą się Niedzielę Palmową, gdy w łączności z młodymi na całym świecie,
gromadzącymi się w katedrach, dołączymy do tłumu wołającego na cześć Jezusa
Chrystusa: „Hosanna Synowi Dawidowemu”. W tym świecie młodego Kościoła naszymi
przewodnikami będą Maryja i święci Patroni Światowych Dni Młodzieży, których
książkową biografię otrzyma każdy uczestnik liturgii.
Drodzy Młodzi Przyjaciele!
Serdecznie zapraszam Was w Niedzielę Palmową, 14 kwietnia, na godz. 14.00, do
katedry w Katowicach, której patronuje Chrystus Król, na 34. Światowy Dzień
Młodzieży. To zaproszenie kieruję szczególnie do tych, którzy przygotowują się
do przyjęcia sakramentu bierzmowania oraz do wszystkich, tworzących w parafiach
wspólnoty młodzieżowe: Duszpasterstwa Akademickiego, Ruchu Światło-Życie,
Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, Służby Liturgicznej i innych. Natomiast
obowiązkowa jest obecność wszystkich uczestników Światowych Dni Młodzieży
w Panamie, którzy nas tam reprezentowali i po Eucharystii podzielą się z nami swoim
doświadczeniem spotkania z papieżem Franciszkiem i młodymi chrześcijanami z całego
świata. Liczymy też na obecność tych, którzy to wydarzenie – pod hasłem „Panama na
Śląsku” – przeżywali w Jastrzębiu-Zdroju.
Drodzy Młodzi! Proszę Was, abyście dostępnymi wam środkami – również
poprzez media społecznościowe – przekazali to zaproszenie swoim rówieśnikom,
zachęcając ich do udziału w radości, modlitwie i święcie młodego Kościoła.
Na drogę Waszego pielgrzymowania na Światowy Dzień Młodzieży w katedrze
udzielam Wam błogosławieństwa!

† Wiktor Skworc
Arcybiskup
Metropolita Katowicki