Zarządzenie ks. Arcybiskupa z dnia 14.03. PILNE!!!

ZARZĄDZENIE METROPOLITY KATOWICKIEGO
W ZWIĄZKU Z OGŁOSZENIEM W POLSCE STANU EPIDEMICZNEGO.

1. Obowiązują nadal wszystkie poprzednio wydane akty prawne: Zarządzenie Rady
Stałej, Dyspensa Metropolity Katowickiego od obowiązku niedzielnego uczestnictwa
we Maszy św. oraz Zalecenia szczegółowe Metropolity Katowickiego z dnia 12 marca br.

2. Jednak w związku z ogłoszonym stanem zagrożenia epidemicznego w Polsce
i stosując się do rozporządzeń organów państwowych z 13 marca br., wprowadzających
czasowo ograniczenia dot. m.in. liczby uczestników wszelkich zgromadzeń, w tym religijnych
do 50 osób, przypominam o udzielonej dyspensie od obowiązku uczestnictwa
w niedzielnej liturgii, która aktualnie dotyczy – ze względu na wprowadzony stan
epidemiczny – wszystkich wiernych archidiecezji.
Usilnie zalecam wiernym korzystanie z telewizyjnych, radiowych i internetowych
transmisji Mszy św. i wielkopostnych nabożeństw. Rodzina – modląca się wspólnie, razem
uczestnicząca w transmitowanej Mszy św. staje domowym Kościołem, podstawowym
ogniwem w rodzinie Kościoła.

3. Należy ponadto:
a) ograniczyć możliwość uczestnictwa we Mszach św. wyłącznie do wiernych
bezpośrednio związanych z przyjętą intencją Mszy św. lub w przypadku
pogrzebu do najbliższej rodziny;
b) w kaplicach domów zakonnych i w zakładach opieki ograniczyć udział wiernych
wyłącznie do mieszkańców i pracowników;
c) pamietać o obowiązku otwarcia kościołów w ciągu dnia, celem umożliwienia
wiernym indywidualnej modlitwy i adoracji Najświętszego Sakramentu oraz
korzystania z sakramentu pokuty;
d) zawiesić posługę służby liturgicznej (ministrantów, lektorów, kantorów,
animatorów);
e) zachęcić katechetów i katechetki, aby korzystając ze współczesnych możliwości
komunikacji, utrzymywali łączność z katechizowanymi dziećmi i młodzieżą,
i wspierali w ten sposób rodziców oraz opiekunów w okresie próby naszej jedności
i solidarności;
f) ograniczyć posługę wobec osób chorych do wiatyku udzielanego wiernym
w wypadku bezpośredniego zagrożenia życia;
g) podjąć codziennie pełnienie w kancelarii i przy parafialnym telefonie duszpasterskich
dyżurów w celu udzielania informacji i duszpasterskiej pomocy oraz duchowego
wsparcia.

4. Wzywam kapłanów i osoby życia konsekrowanego, aby każdego dnia o godzinie 20.30
odmawiali różaniec w intencji osób chorych oraz tych, którzy się nimi opiekują, jak również
służb medycznych i sanitarnych. W tym samym czasie do duchowej łączności z osobami
duchownymi i konsekrowanymi zapraszam wszystkich wiernych. Przeżywając Wielki Post,
prośmy nadal w naszych rodzinach o nawrócenie i pokój serc.

Polecam Was, szczególnie osoby chore, przebywające w kwarantannie, a także służby
sanitarne i medyczne Bożej Opatrzności, przez wstawiennictwo Matki Bożej Piekarskiej, naszej
Śląskiej Lekarki i serca błogosławię.

† Wiktor Skworc
Arcybiskup Metropolita
Katowicki
Katowice, 14 marca 2020 r.
VA I – 20/20

źródło :http://parafia.paniowki.pl/wp-content/uploads/2020/03/Zarzadzenie_Metropolity-Katowickiego_14_03_2020.pdf