Krzyż, znak hańby, zgorszenia, przegranej
dla innych głupstwo niewarte najmniejszej uwagi
a jednak i mądrość, i moc, i zbawienie, i Miłości nauka


Na grobie Łazarza spoczywał kamień
a w środku po 4 dniach już cuchnął
„odsuńcie kamień”, „wyjdź na zewnątrz” – czy słyszysz


Na Grób Jezusa zatoczono kamień,
opieczętowano, postawiano straże
a Anioł zstąpił z nieba, odsunął i usiadł


„Oto stoję u drzwi i kołaczę” – czy słyszysz
nie lękaj się i otwórz, bo nadzieja zawieść nie może
krzyż zostanie u progu, a Miłość zasiądzie za stołem

Życzę, by czas Wielkiego Tygodnia był dla nas wszystkich czasem refleksji i modlitwy.
Niech droga z Jezusem z Góry Oliwnej do Jerozolimy, przez Wieczernik, Getsemani,
Golgotę do Grobu Pańskiego będzie zarazem dla nas drogą do Jezusa.
Uczmy się miłości krzyża, radości cierpienia, pokoju osamotnienia i nadziei
Zmartwychwstania.
Alleluja


Z modlitwą,
Ks. Waldek Potrapeluk