Bendkowski_WiktorUrodził się 13 października 1910 w Brzozowicach-Kamieniu k. Piekar. Był synem górnika Franciszka i Gertrudy z d. Waluda. Po ukończeniu szkoły ludowej uczył się w gimnazjum w Tarnowskich Górach, gdzie w 1931 roku zdał egzamin dojrzałości. W tym samym roku wstąpił do Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie i rozpoczął studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Święcenia kapłańskie przyjął 28 czerwca 1936 w katedrze św. Ap. Piotra i Pawła w Katowicach z rąk ks. bpa S. Adamskiego. Po święceniach był na zastępstwie wakacyjnym w rodzinnej parafii św. Ap. Piotra i Pawła w Kamieniu oraz w parafii Opatrzności Bożej w Gaszowicach. Następnie jako wikariusz duszpasterzował w parafiach: św. Wojciecha w Mikołowie i św. Marii Magdaleny w Mazańcowicach. Po objęciu przez bpa Adamskiego jurysdykcji kościelnej nad przyłączonym do Polski Zaolziem, w grudniu 1938 roku ks. Bendkowski został skierowany jako wikariusz do parafii Bożego Ciała w Jabłonkowie.W czasie okupacji hitlerowskiej był wikariuszem w parafiach: św. Jadwigi w Chorzowie i MB Królowej Różańca św. w Łaziskach Górnych. Od sierpnia 1942 roku pełnił funkcję wikariusza w św. Jana Nepomucena w Przyszowicach i – równocześnie – lokalisty w Borowej Wsi. W kwietniu 1943 roku został skierowany jako wikariusz do parafii św. Ap. Piotra i Pawła w Paniowach, gdzie powierzono mu ponadto opiekę duszpasterską nad mieszkańcami sąsiednich Paniówek oraz tamtejszym filialnym kościołem pod wezwaniem św. Urbana. W tym samym roku zdał egzamin proboszczowski. 1 stycznia 1946 został mianowany pierwszym kuratusem nowej samodzielnej placówki duszpasterskiej w Paniówkach.               8 grudnia 1947 otrzymał nominację na administratora w parafii św. Augustyna w Lipinach. Dziesięć lat później został tam oficjalnie zatwierdzony na stanowisku proboszcza. Ponadto, przez pewien czas, pełnił obowiązki wicedziekana dekanatu rudzkiego. 8 września 1958 bp S. Adamski mianował go administratorem parafii św. Franciszka z Asyżu w Miotku. We wrześniu 1980 roku przeszedł na emeryturę. Ostatnie lata życia spędził w Starych Tarnowicach. Zmarł 15 maja 1984 w Starych Tarnowicach i tam został pochowany.