Duszpasterze pochodzący z Paniówek

ks. Krzysztof Tabath

 

ks. Krzysztof Tabath – wyświęcony w 1989

Obecnie proboszcz parafii MB Częstochowskiej w Knurowie.… Więcej →

ks. Leon Kraiński

ks. Leon Kraiński – wyświęcony w 1989

Obecnie proboszcz parafii NMP Królowej Wszechświata we Frydku.… Więcej →

ks. prałat Arkadiusz Nocoń

Urodził się 24 sierpnia 1962 w Knurowie (syn Gerarda i Marii z d. Mryka). Święcenia kapłańskie otrzymał 14 maja 1988 w Katowicach z rąk bpa Damiana Zimonia. Jako wikariusz pracował w parafii św. Wawrzyńca w Rudzie Śląskiej (1988-1990).… Więcej →

ks. Eugeniusz Kurpas

ks. Eugeniusz Kurpas – wyświęcony w 1979

Obecnie proboszcz parafii św. Michała w Siemianowicach Śląskich.… Więcej →

ks. Jan Kurpas

Urodził się 11 kwietnia 1935 w Paniówkach. Jego ojciec Alfons pochodził z Paniowów, matka Zofia z d. Kowol z Paniówek. Ma młodszą siostrę Lidię. Szkołę Podstawową ukończył w Paniówkach, później uczęszczał do I liceum Ogólnokształcącego im.Więcej →