Chrzty i roczki w 2022 roku

Msze święte chrzcielne w 2022roku (godz. 12.00):

27 marca

24 kwietnia

29 maja

19 czerwca

31 lipca – godz. 10.30

28 sierpnia – godz. 10.30

25 września

30 października

27 listopada

26 grudnia

Poza tym wyjątkowo (!) istnieje możliwość chrztu po Mszy św. wieczornej w sobotę.

Sakrament chrztu przyjmuje się we własnej parafii. Jeśli z jakichś poważnych przyczyn, sakrament miałby być udzielony w innym kościele, konieczna jest zgoda proboszcza własnej parafii. „Własna parafia” oznacza parafię miejsca zamieszkania.

Nauka przed-chrzcielna dla rodziców i rodziców chrzestnych w czwartek poprzedzający niedzielę chrztu o godz. 19.00 w Domu Katechetycznym.

Chrzest dziecka zgłaszamy w kancelarii. Trzeba wypełnić formularz zgłoszenia. Podajemy na nich dane rodziców i chrzestnych, a także oboje rodzice podpisem wyrażają zgodę na chrzest dziecka. Sakramentu chrztu dzieci, udziela się w wierze ich rodziców, dlatego przynajmniej jedno z rodziców (lub opiekunów) powinno być praktykującym katolikiem.

Rodzice chrzestni muszą być praktykującymi katolikami. Jeżeli są spoza naszej parafii muszą dostarczyć zaświadczenie od swojego proboszcza, że mogą być dopuszczeni do godności rodziców chrzestnych.

Więcej o tym kto może być rodzicem chrzestnym.

To wszystko dotyczy chrztu dzieci. Chrzest osoby dorosłej wymaga specjalnego przygotowania.

Błogosławieństwo rocznych dzieci w 2022 roku (Msza św. o godz. 12.00):

17 kwietnia

15 maja

12 czerwca

24 lipca – godz. 10.30

21 sierpnia – godz. 10.30

18 września

16 października

20 listopada

18 grudnia

Zgłoszenia dziecka dokonujemy w kancelarii najpóźniej dwa tygodnie przed podaną datą uroczystości.