Chrzty i roczki w 2023 roku

Msze święte chrzcielne w 2023 roku (godz. 12.00):

29 stycznia

26 lutego

26 marca

30 kwietnia

28 maja

11 czerwca

30 lipca – godz. 10.30

27 sierpnia – godz. 10.30

24 września

29 października

26 listopada

31 grudnia

Poza tym wyjątkowo (!) istnieje możliwość chrztu po Mszy św. wieczornej w sobotę.

Sakrament chrztu przyjmuje się we własnej parafii. Jeśli z jakichś poważnych przyczyn, sakrament miałby być udzielony w innym kościele, konieczna jest zgoda proboszcza własnej parafii. „Własna parafia” oznacza parafię miejsca zamieszkania.

Nauka przed-chrzcielna dla rodziców i rodziców chrzestnych w czwartek poprzedzający niedzielę chrztu o godz. 19.00 w Domu Katechetycznym.

Chrzest dziecka zgłaszamy w kancelarii. Trzeba wypełnić formularz zgłoszenia. Podajemy na nich dane rodziców i chrzestnych, a także oboje rodzice podpisem wyrażają zgodę na chrzest dziecka. Sakramentu chrztu dzieci, udziela się w wierze ich rodziców, dlatego przynajmniej jedno z rodziców (lub opiekunów) powinno być praktykującym katolikiem.

Rodzice chrzestni muszą być praktykującymi katolikami. Jeżeli są spoza naszej parafii muszą dostarczyć zaświadczenie od swojego proboszcza, że mogą być dopuszczeni do godności rodziców chrzestnych.

Więcej o tym kto może być rodzicem chrzestnym.

To wszystko dotyczy chrztu dzieci. Chrzest osoby dorosłej wymaga specjalnego przygotowania.

Błogosławieństwo rocznych dzieci w 2023 roku (Msza św. o godz. 12.00):

22 stycznia

19 lutego

19 marca

23 kwietnia

21 maja – godz. 16.30

18 czerwca

23 lipca – godz. 10.30

20 sierpnia – godz. 10.30

10 września

22 października

19 listopada

24 grudnia

Zgłoszenia dziecka dokonujemy w kancelarii najpóźniej dwa tygodnie przed podaną datą uroczystości.