Do króciutkiej historii naszej parafii dopisałem ostatnio pewną ciekawostkę (wyczytaną w monografii parafii Bujakowskiej autorstwa ks. Jerzego Kempy i p. Grzegorza Marka):

Ciekawostka. Paniówki, wraz z Paniowami aż do 1821 przynależały do diecezji krakowskiej, a Bujaków, z Chudowem i Gierałtowicami do diecezji wrocławskiej. Była to także stara granica pomiędzy Ziemią Krakowską, a Księstwem Opolskim, stanowiąca ślad jeszcze dawniejszych podziałów plemiennych. Zupełnym curiosum było to, że proboszcz z Bujakowa (diec. wrocławska) zupełnie legalnie duszpasterzował też w Paniowach (diec. krakowska). Władze pruskie w 1821 roku wymusiły zmianę granic diecezji i odtąd biskupowi wrocławskiemu podlegały także pozostałe dekanaty Górnego Śląska, w tym przyłączony Wikariat w Cieszynie.

Tak więc granica na potoku Chudowskim nie jest taką sobie tylko linią na mapie :)) Musiała jednak przebiegać nieco inaczej, skoro Kazimierz Wielki (XIV w.) w słynnym dokumencie dysponował Paniówkami i zamkiem.  Z kolei później decyzjami władz pruskich Borek przez jakiś czas przynależał do Chudowa.

Kategorie: Różności