Darowizna na cele kultu religijnego – możliwość odliczenia od dochodu, przy rozliczaniu podatku.

Są to datki na kościół – na wyposażenie, pomoc w budowie, rozbudowę kościoła itd, np. na zakup obrazu, dofinansowanie budowy lub przekazanie kościołowi elementów do jego wnętrza. Darowizna musi być udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego. 

Sposób przekazania:

Darowizna pieniężna może być przekazana tylko w formie bezgotówkowej (np. czekiem, przelewem). Nie odliczymy darowizny przekazanej bezpośrednio gotówką.

Jaką kwotę ulgi z tytułu darowizny można odliczyć

Możemy odliczyć faktycznie poniesione wydatki na darowiznę, z zastrzeżeniem, że łączna suma darowizn na cele pożytku publicznego, kultu religijnego  nie może przekroczyć 6% dochodu. Dochód bierzemy z wiersza “Dochód – razem” w danym Picie.

Gdzie odliczyć ulgę z tytuły darowizny na cele kultu religijnego?

Przysługującą ulgę możemy odliczyć w PIT-O, gdy wypełniamy PIT-37PIT-36 lub PIT-28.

Odpowiednią, wyliczoną z uwzględnieniem limitu, kwotę wpisujemy w poz. PIT_O_011. Dodatkowo musimy wypełnić sekcję “informacja o obdarowanym i darowiźnie”, gdzie w polach od 1 do 9 wpisujemy adres obdarowanego, a w polach 10 i 11 pełną kwotę przekazanej darowizny (bez uwzględnienia limitu).

Kategorie: Różności