Dla duchowego ubogacenia celebracji i nabożeństw sprawowanych w ramach Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia darem świętych odpustów, działając według wskazań Ojca Świętego Franciszka, zawartych w bulli Misericordiae vultus oraz w liście do przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji abp. Rina Fisichelli, ogłaszam postanowienia dotyczące możliwości uzyskania odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami na terenie Archidiecezji Katowickiej w okresie od 13 grudnia 2015 r. do 20 listopada 2016 r.
1. Odpust zupełny mogą uzyskać wierni za każdym razem, gdy odbędą pobożną pielgrzymkę do Drzwi Świętych w wyznaczonych kościołach i kaplicach jubileuszowych i wezmą tam udział w uroczystej celebracji bądź przynajmniej zatrzymają się na odpowiedni czas wypełniony ufną modlitwą, zakończoną wyznaniem wiary, modlitwą za Papieża oraz w intencjach, które „nosi on w sercu dla dobra Kościoła i całego świata”
Kościołami jubileuszowymi będą:

 • katedra Chrystusa Króla w Katowicach;
 • sanktuaria i bazyliki:
  • bazylika i sanktuarium Matki Bożej Bogucickiej w Katowicach,
  • bazylika św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia NMP w Katowicach-Panewnikach,
  • bazylika i sanktuarium Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w Piekarach Śląskich,
  • bazylika i sanktuarium Matki Bożej Uśmiechniętej w Pszowie,
  • bazylika św. Wojciecha w Mikołowie,
  • bazylika św. Antoniego z Padwy w Rybniku,
  • sanktuarium św. Walentego w Bieruniu Starym,
  • sanktuarium św. Floriana w Chorzowie,
  • sanktuarium Najświętszego Sakramentu w Jankowicach Rybnickich,
  • sanktuarium Opatrzności Bożej w Jastrzębiu-Zdroju,
  • sanktuarium Matki Bożej Opiekunki Środowiska Naturalnego w Mikołowie-Bujakowie,
  • sanktuarium św. Józefa w Rudzie Śląskiej,
  • sanktuarium Matki Bożej z Lourdes w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach,
  • sanktuarium św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Rybniku-Chwałowicach,
  • sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Turzy Śląskiej;
 • kościoły pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego w miejscowościach:
  • Jastrzębie-Zdrój,
  • Orzesze-Zazdrość,
  • Pszczyna,
  • Rybnik-Niewiadom,
  • Tychy,
  • Żory;
 • inne kościoły ze stałą posługą sakramentu pokuty i pojednania:
  • Świętej Jadwigi Śląskiej w Chorzowie,
  • Najświętszego Serca Pana Jezusa w Katowicach-Koszutce,
  • Królowej Apostołów w Rybniku;
 • kaplica Świętej Barbary przy Silesia City Center w Katowicach;

z daru odpustu zupełnego będą tu mogli zaczerpnąć uczestnicy Nocy Pokutnych, Modlitw Uwielbienia i innych dzieł ewangelizacyjnych, prowadzących, szczególnie w tym świętym czasie, do doświadczenia Miłosierdzia Boga, który ”poprzez Kościół (…) dosięga grzesznika, któremu udzielił już przebaczenia i uwalnia go od każdej pozostałości skutków grzechu, umożliwiając mu działanie z miłością oraz wzrastanie w miłości”.
2. Odpust zupełny mogą uzyskać również te osoby, które nie będą mogły odbyć jubileuszowej pielgrzymki, zwłaszcza ludzie chorzy, starsi i samotni, którzy często nie są w stanie wyjść z domu. W tym celu mają oni „z wiarą i radosną nadzieją przeżywać ten moment próby, poprzez przyjęcie Komunii św. lub uczestniczenie w Mszy św. i w modlitwie wspólnotowej, również za pośrednictwem różnych środków przekazu”.
3. Idąc za szczegółowymi wskazaniami Ojca Świętego Franciszka stwierdzam, że odpust    zupełny mogą także uzyskać więźniowie doświadczający ograniczenia wolności, gdy, ufni w Miłosierdzie Boże, będą uczestniczyć w kaplicach więziennych w szczególnych nabożeństwach sprawowanych z okazji Roku Miłosierdzia, bądź – w razie konieczności – włączą się w nie duchowo na modlitwie indywidualnej, odmawiając także wyznanie wiary oraz modlitwę w intencjach Papieża. Miejscami uzyskania odpustu przez więźniów będą kaplice w Areszcie Śledczym w Katowicach i Mysłowicach oraz w Zakładzie Karnym w Jastrzębiu-Zdroju – Szerokiej.
4. Przypominam ponadto, że Ojciec Święty Franciszek upoważnił wszystkich kapłanów do rozgrzeszenia w Roku Jubileuszowym z grzechu aborcji osób, które jej dokonały, jeśli żałują tego z całego serca i proszą o przebaczenie.
Dekret ten jest ważny jedynie w czasie Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia.

† Wiktor Skworc
Arcybiskup Metropolita
Katowicki