Z  nowym rokiem duszpasterskim rozpocznie swoją formację nowa parafialna grupa. Będzie to Eucharystyczny Ruch Młodych. Na początek zapraszamy dzieci po pierwszej Komunii św.

Będą się spotykały z p. Karoliną Wycislik w pierwsze piątki miesiąca o 17.15.