KATECHEZA DOROSŁYCH

Z archiwum X Kościoła Katolickiego

Nie bój się pytać.

Szanowni Państwo zapraszamy na nowy cykl Katechez dla Dorosłych. W tym
roku spotkania będą się odbywały zwyczajowo co 2 tygodnie w czwartek o 19:00
w Domu Parafialnym. Tematy historyczne będą przeplatane aktualnymi
zagadnieniami, które Państwa interesują. Jeśli coś Cię w Kościele zastanawia,
intryguje czy też oburza, albo masz jakieś pytanie. Przyjdź! Twój głos jest ważny.

7 XI 2019 – U progu tajemnic wiary. O sakramentach w ogólności.
21 XI 2019 – Pytania i odpowiedzi. Teologiczne Q&A.
5 XII 2019 – Kościół wobec rewolucji protestanckiej.
19 XII 2019 – Tajemnice wiary.
30 I 2020 – Kościół katolicki prześladowany w anglikańskiej Anglii.
6 II 2020 – Tajemnice wiary.
20 II 2020 – „Rewolucja antyfrancuska” – wprowadzenie.
5 III 2020 – Tajemnice wiary.
19 III 2020 – „Rewolucja antyfrancuska” – zbrodnie wołające o pomstę do nieba.
2 IV 2020 – Tajemnice wiary.