ks. Krzysztof Tabath – wyświęcony w 1989

Obecnie proboszcz parafii MB Częstochowskiej w Knurowie.