Urodził się 24 sierpnia 1962 w Knurowie (syn Gerarda i Marii z d. Mryka). Święcenia kapłańskie otrzymał 14 maja 1988 w Katowicach z rąk bpa Damiana Zimonia. Jako wikariusz pracował w parafii św. Wawrzyńca w Rudzie Śląskiej (1988-1990). Studiował na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie (licencjat 1990) oraz na Wydziale Literatury Klasycznej i Chrześcijańskiej Papieskiego Uniwersytetu Salezjańskiego w Rzymie (doktorat 1996). Od 1996 roku pracuje w Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów w Rzymie. Jest autorem kilkudziesięciu artykułów opublikowanych m. in. w „Latinitas” (Watykan), „Salesianum” (Rzym), „Pallas Silesia” (Katowice), „Vox Patrum” (Lublin), oraz kilkunastu publikacji książkowych. Był pomysłodawcą rzymskich obchodów 750-lecia śmierci św. Jacka, które zorganizowała Kuria Metropolitalna w Katowicach i Księgarnia św. Jacka. Współpracuje z Radiem Watykańskim (był m. in. autorem cyklu „Święty Tygodnia”, „Okruchy Ewangelii”, „Śladami Jana Pawła II na Watykanie”). Wykłada również na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim.