o. Natalis Adam Falkus OFM

o. Natalis Adam Falkus OFM – wyświęcony w 1998