OGŁOSZENIA PARAFIALNE VI Niedziela Wielkanocna – 17.05.2020

Nasz parafianin brat Tarsycjusz Adam Niestrój został dopuszczony do święceń diakonatu, które przyjmie 20 czerwca o godz. 10.00 w bazylice oo. Franciszkanów w Katowicach – Panewnikach. Polecamy go modlitwie wszystkich parafian.

Przypominamy, że zarządzeniem ks. Arcybiskupa, możliwy jest udział wiernych we Mszy św. na następujących zasadach.

– nadal obowiązuje dyspensa od obowiązkowego udziału w Mszy św. niedzielnej.

– ze względu na powierzchnię naszego kościoła, jednorazowo we Mszy św. może uczestniczyć nie więcej niż 34 osoby. Dlatego trzymamy się zasady, że uczestniczą przede wszystkim osoby związane z przyjętą intencją Mszy św.

– na ławkach w kościele, białymi kartkami wyznaczone są miejsca, przy których obecni mogą usiąść podczas Mszy św., aby zachować odpowiedni dystans od siebie nawzajem.

– uczestniczący we Mszy św. przepisowo powinni mieć zasłonięte usta i nos.

– w odniesieniu do sposobu przyjmowania Komunii św. obowiązują przepisy wydane w poprzednich zarządzeniach.

Do przeżywania nabożeństw majowych zapraszamy codziennie po Różańcu wieczornym, na którym jednoczymy się za pośrednictwem internetu o godz. 20.30.

W poniedziałek, wtorek i środę przypadają tzw. Dni Krzyżowe. Codziennie po Mszy św. porannej, przy krzyżu misyjnym przed kościołem, będziemy się modlili o urodzaje.

We wtorek rocznicę urodzin obchodzi ks. Arcybiskup Wiktor Skworc. Pamiętajmy o nim w modlitwie.

W środę o 17.00 zostanie odprawiona Msza św. w intencji Grupy Modlitewnej św. o. Pio.

Obchody liturgiczne:

– czwartek – wspomnienie św. Jana Nepomucena.

– niedziela – uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego.

W przyszłą niedzielę będziemy też przeżywali nasz odpust parafialny ku czci św. Urbana. Na sumę odpustową o godz. 11.00 zapraszamy w pierwszej kolejności członków Rady Parafialnej i przedstawicieli Rady Sołeckiej.

Na ławce w przedsionku kościoła dostępne są nowe numery Gościa Niedzielnego, a także nasze gazetki i inne czasopisma. Należność za zakup można wrzucać przez opisane otwory w drzwiach prowadzących na chór. Przypominamy jeszcze o wpłacie II kwartalnej składki za prenumeratę Gościa Niedzielnego (78 zł).

Bóg zapłać za wszystkie ofiary, te przekazywane bezpośrednio i te wpłacane na konto naszej parafii. Niestety w tym czasie jeszcze nie ma kolekt. Bardzo prosimy o pamięć o materialnych potrzebach parafii, która nie ma innych źródeł dochodu jak tylko ofiary parafian.

Wszystkim Wam życzymy pięknego przeżycia tej niedzieli, a także zdrowia, bezpieczeństwa i pokoju w Waszych domach i rodzinach.

Centrum Wolontariatu Caritas Archidiecezji Katowickiej wraz z Chorągwią Śląską Związku Harcerstwa Polskiego przeprowadza bezpłatną akcję „Maseczka dla Seniora”. Wystarczy wejść na stronę internetową: www.dobrodaj.pl, wypełnić formularz zgłoszeniowy, a maseczka zostanie dostarczona przez harcerzy do skrzynki pocztowej seniora. Można też wysłać SMSa o treści „Maseczka” pod numer telefonu: 533 144 989 – koszt wg taryfy operatora.

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach apeluje o oddawanie krwi nawet w tak trudnym okresie. Można to zrobić w najbliższy czwartek 21 maja w godz. 13.30-16.30 przy Auchan w Mikołowie, listę pozostałych terminów i miejsc zbiórek oraz stałych placówek przyjmujących krew podano na www.rckik-katowice.pl. Szczegóły na tablicy ogłoszeń.