PlewniaAntoni Urodził się 25 września 1876 w Miedźnej. Był synem rolnika Alberta i Marii z d. Wojciech. Po ukończeniu miejscowej szkoły ludowej, uczęszczał do gimnazjum w Pszczynie, gdzie w 1901 roku zdał egzamin dojrzałości. Po maturze rozpoczął studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Święcenia kapłańskie przyjął 23 czerwca 1906 we Wrocławiu z rąk kard. G. Koppa. Pracę duszpasterską jako wikariusz rozpoczął w parafii Imienia NMP i św. Bartłomieja w Piekarach. Następnie w parafiach: Krzyża Świętego w Miechowicach i św. Wojciecha w Radzionkowie.  W 1920 roku został mianowany kuratusem w lokalii pod wezwaniem NSPJ w Murckach. Cztery lata później w sierpniu 1924 roku Administrator Apostolski Polskiego Śląska ks. A. Hlond mianował go lokalistą, a 1 września 1924 proboszczem w nowo erygowanej parafii św. Ap. Piotra i Pawła w Paniowach. Tam ks. Plewnia duszpasterzował przez 25 lat. W 1936 roku w należących do parafii w Paniowach – Paniówkach, wybudował nowy kościół pod wezwaniem św. Urbana. Zmarł 28 lutego 1949 w Mikołowie. Został pochowany w Paniowach.