PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 1 – 8 listopad 2020

NIEDZIELA – 1.11.2020 – Uroczystość Wszystkich Świętych

8.00 Za ++ członków Żywego Różańca.

10.30 Za ++ Marię, Wiktora Promny, Jadwigę, Wilhelma Kopel, ich rodziców, rodzeństwo, ++ z rodzin Promny, Janyga, Kopel i Szuła.

12.00 Za ++ Pawła Szymeczko na pamiątkę urodzin, Zofię, Alfonsa Szymeczko, Cecylię, Roberta Papkala, Czesława Grabiński, Czesława Mercik, ++ kuzynów, sąsiadów i ++ z pokrewieństwa.

16.30 Za ++ zalecanych.

PONIEDZIAŁEK – 2.11.2020 – 

6.30 

8.00 Za ++ zalecanych.

18.00
1. Za ++ rodziców Irenę, Erwina Jeziorski, Lidię, Erwina Waluga, dziadków Jeziorski, Waluga, Piechaczek, Gołebowski, ++ z pokrewieństwa Jeziorski i Waluga oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za ++ Franciszkę Promny w rocznicę śmierci, męża Teodora, 2 synów, synowe i wnuka Leona, Rajmunda, Marię, Wiktora, Roberta, Gerarda, Marię Szołtysek, Józefę, Annę, Gertrudę Mryka, Oskara, Edeltraudę Mryka, ++ dziadków, ++ kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.

WTOREK – 3.11.2020 – 

8.00 Przez wstawiennictwo św. Huberta o Boże błogosławieństwo w intencji członków Koła Łowieckiego „Bór” i ich rodzin.

18.00 Za ++ Antoniego Ratka w rocznicę śmierci, syna Kazimierza, Florentynę, Józefa Ratka, Zofię, Roberta, Eugeniusza Jagła, Emilię, Bernarda, Edwarda Bartoszek, Anielę, Henryka, Grzegorza Krzysteczko, Roberta Szołtysek, ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.

ŚRODA – 4.11.2020 – 

8.00 O Boże błogosławieństwo w intencji seniorów, emerytów i rencistów.

17.00
1. Za ++ Elżbietę, Emila, Wilhelma Długaj, dziadków, ++ z pokrewieństwa Długaj, Kowol, Achtelik, Kołodziej, Janota, Luks, Kaczmarczyk, Wieczorek i dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za ++ Kurta Kuta w rocznicę śmierci, Annę, Pawła, Waltra Kuta, Gertrudę, Ryszarda Musioł, ++ dziadków, ++ z rodzin Kuta, Musioł, Mrukwa i dusze w czyśćcu cierpiące.

CZWARTEK – 5.11.2020 – 

6.30 Za ++ Teodora, Zofię Szołtysek, Andrzeja, Bolesława Nowak, ++ dziadków, ++ z rodziny Szołtysek, Anielę, Romana Fajkis, Franciszka Rybka, Rajmunda Szołtysek, Dolores, Gerarda Grześka, Helenę Biela i ++ z pokrewieństwa.

18.00
1. Za ++ Leona, Romana, Julię, Józefa Szołtysek, Teodora, Franciszkę, Leona, Janinę, siostrę Arnoldinę Mryka, Gertrudę, Bernarda, Joachima Pyka, Anielę, Emanuela Macha, Genowefę, Henryka Cmok, Henryka Malik, Łucję, Alfreda Michalski, Edwarda Harazim, Iwonę Wawoczny i ++ z pokrewieństwa.
2. Za ++ Annę, Teodora, Henryka, Bernarda, Stanisława Stachura, Feliksa Dymarz, Alberta, Wandę Kowol, Annę, Franciszka Kowol.

PIĄTEK – 6.11.2020 – 

6.30 O Boże błogosławieństwo w intencji czcicieli NSPJ.

18.00
1. O Boże błogosławieństwo w intencji dzieci komunijnych i ich rodziców.
2. Za ++ Teresę Swoboda, rodziców Alojzego i Elfrydę Swoboda, Marię, Alfonsa, Korneliusza Słomka, Olgę, Karola Richter, ++ z rodzin Macha, Swoboda, Słomka i Szołtysek.

SOBOTA – 7.11.2020 – 

6.30 O Boże błogosławieństwo w intencji członków Żywego Różańca.

18.00
1. Za ++ Kornelię Karcz, męża Antoniego, wnuka Tomasza, rodziców, rodzeństwo z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za ++ Józefa Krzysteczko w rocznicę śmierci, żonę Franciszkę, ++ rodziców z obu stron.

NIEDZIELA – 8.11.2020 – XXXI Niedziela Zwykła

8.00 Za ++ Marka Herisz, jego ojca Gerarda, brata Tadeusza, dziadków z obu stron, Leona, Ryszarda Łukwińskiego, Stefanię, Jerzego Gajda, ++ z rodzin Łukwiński, Nagengast, Kisiela i Wypiór.

10.30 Za ++ męża i ojca Zygmunta Mryka w 10. rocznicę śmierci, Jadwigę, Roberta Mryka, Marię, Ludwika Skrzypczyk, ++ dziadków, Adelę, Erwina Franik i ++ z pokrewieństwa.

12.00 Do Miłosierdzia Bożego, MB Nieustającej Pomocy, przez wstawiennictwo św. Rity z podziękowaniem za dar życia i otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, błogosławieństwo Boże i dary Ducha Świętego w dorosłym życiu z okazji 18-tej rocznicy urodzin Małgorzaty Pawlas.

16.30 Za ++ Agnieszkę, Wiktora, Małgorzatę, Henryka Bednar, Gertrudę, Józefa Kurda, Waldemara Wojtasek, Stanisława Lasota, Teresę, Józefa Tomanek, ++ z pokrewieństwa Bednar, Kurda, Lasota, Wojtasek i dusze w czyśćcu cierpiące.