PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 1 – 8 październik 2023

NIEDZIELA – 1.10.2023 – XXVI Niedziela Zwykła

8.00 W intencji solenizantów września.

10.30 Za ++ Serafinę, Alojzego Długaj, Janinę, Zygmunta Skrzydeł, Krystynę Skrzydeł, ++ szwagrów, szwagierkę, dziadków, rodziców chrzestnych, ++ z pokrewieństwa Długaj, Skrzydeł, Pawlas, Niewiadomski i dusze w czyśćcu cierpiące.

12.00 Za ++ tatę Andrzeja Rożek na pamiątkę urodzin ++ dziadków, teściów, chrzestnego, szwagra, Michała Rosa ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.

16.30 Za ++ rodziców Helenę, Bronisława Delimat, ++ Ryszarda, Ewelinę Delimat, Wiesława Grela, Marię, Gerarda Szołtysek, oraz ++ dziadków.

 

PONIEDZIAŁEK – 2.10.2023 – Wsp. św. Aniołów Stróżów

6.30

18.00
1. Za ++ Norberta, Teresę Matula, ++ dziadków Falkus, Matula, Nalepa, Foks, ++ rodziców chrzestnych oraz ++ z rodzin Falkus, Matula, Roj, Pilny i dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za ++ Annę, Edmunda Wilczyński, ich rodziców, rodzeństwo z obu stron, Antoninę Makselon, Marię, Bernarda Pisarek, ++ z rodzin Wilczyński, Paszek, Ćmok, ++ kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.

 

WTOREK – 3.10.2023 –

6.30 Do Miłosierdzia Bożego, MB Nieustającej Pomocy, św. Józefa z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o błogosławieństwo Boże i zdrowie dla Benedykta Kołodziej z okazji 80. rocznicy urodzin oraz opiekę i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.

18.00 Za ++ Ryszarda, Romana, Dariusza, Edmunda, Waleskę Jendrychowski, Konrada, Marię, Pawła, Ericha Sobczyk, Zygmunta, Elżbietę, Kazimierza Giełda, ++ z pokrewieństwa Stareczek, Roj i ++ sąsiadów.

 

ŚRODA – 4.10.2023 – Wsp. św. Franciszka z Asyżu

8.00 W intencji seniorów, emerytów i rencistów.

17.00
1. Za ++ Stanisława Rybka na pamiątkę 100. rocznicy urodzin, jego rodziców, teściów, rodzeństwo, Stanisława, Gertrudę Mrozek, Dariusza Ciszewski, Różę Grodzki, Jana Pawlas, Alfreda, Andrzeja Nowak, ++ dziadków, chrzestnych i sąsiadów.
2. Za ++ Franciszka Rybka na pamiątkę urodzin, Jana, Rozalię Rybka, Adama, Katarzynę Szołtysek, rodzeństwo z obu stron, Wiktora Dylus, Różę, Alfreda Mryka, ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.

 

CZWARTEK – 5.10.2023 – Wsp. św. Faustyny Kowalskiej

6.30 Za ++ Arkadiusza Falkus na pamiątkę urodzin, ojca Ryszarda, ++ z pokrewieństwa Falkus, Lempa, Rybka i Grabiec.

18.00
1. Za ++ Marię, Wilhelma, Ignacego Bartoszek, Wiktora, Pawła, Różę, Zofię Mazurek, Konrada Malcherek, Jana Muszalik, Łucję, Konrada Szołtysek, Łucję, Dominika Spadek, ++ dziadków i ++ z pokrewieństwa.
2. Za ++ rodziców Łucję, Konrada Szołtysek w rocznicę śmierci, Ernestynę, Jerzego Szczyrba, Jana Żymełka, ++ dziadków, Franciszka Kozubek i ++ z pokrewieństwa.
3. Za + Małgorzatę Szołtysek w 30. dzień po śmierci.

 

PIĄTEK – 6.10.2023 –

6.30 W intencjach czcicieli NSPJ.

18.00
1. O Boże błogosławieństwo w intencji dzieci komunijnych i ich rodziców.
2. Za ++ Marię, Pawła, Edmunda Kowol, 3 braci, Gertrudę, Jana Musioł, ++ z rodzin Musioł, Mijacz, Wranik i Strojny.

 

SOBOTA – 7.10.2023 – Wsp. MB Różańcowej

6.30 W intencjach Żywego Różańca.

13.00 Ślub: Kamil Franas – Aneta Lakwa.

16.00 Do Bożej Opatrzności, MB Nieustającej Pomocy w podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą o błogosławieństwo Boże dla koleżanek i kolegów z rocznika 1973, ich rodzin, wychowawców, nauczycieli, katechetów oraz o dar życia wiecznego dla ++ Grażyny Tomeckiej i Mariana Małeczek.

18.00 Za ++ Edwarda, Małgorzatę, Gerarda Drobny, Elżbietę, Jana Kania, Martę, Józefa, Henryka Pacha, Wiktorię Makselon, ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.

 

NIEDZIELA – 8.10.2023 – XXVII Niedziela Zwykła

8.00 Za + Marię Swoboda od sąsiadów z ul. Gliwickiej, Zwycięstwa i Kłodnickiej.

10.30 Za + Leona Żymełka w 30. dzień po śmierci.

12.00 Za ++ Andrzeja Rożek w rocznicę śmierci, Pawła, Helenę Malik, Michała Rosa,++ teściów, szwagra, ++ z pokrewieństwa Malik, Woźnica, Romik, Pawlas, Kot i Richter.

16.30 Za ++ Pawła Roj, ojca Alojzego, dziadków Marię, Józefa Jachnik, Julię, Aleksandra Roj, ciocie, wujków, Erykę, Konrada Papkala, ++ z pokrewieństwa Roj, Jachnik, Bujara, Chwiołka, Kołodziej, Fajkis, Malina i dusze w czyśćcu cierpiące.