PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 1 – 8 wrzesień 2019

NIEDZIELA – 1.09.2019 – XXII Niedziela Zwykła

8.00 Do Miłosierdzia Bożego, MB Nieustającej Pomocy i św. Ojca Pio z podziękowaniem za dar miłości i wszelkie otrzymane łaski dla Małgorzaty i Zygmunta Strzoda z okazji 30. rocznicy ślubu, z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże na dalsze wspólne lata oraz opiekę dla całej rodziny.

10.30 Za + Franciszka Szołtysek od kolegów i koleżanek z rocznika 1941.

12.00 O Boże błogosławieństwo w intencji dziecka do Chrztu Świętego Gabriela Niedrygas, jego rodziców i chrzestnych.

16.30 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze z okazji 7. rocznicy ślubu Patrycji i Bartłomieja oraz opiekę Aniołów Stróżów dla Leny i Gabriela.

PONIEDZIAŁEK – 2.09.2019 – 

6.30 Za ++ Annę, Pawła, Grzegorza Janota, Teresę Matula, Michała Rosa, Teresę, Rudolfa Luks, ++ dziadków, ks. Jana Kurpas, ++ z pokrewieństwa, ++ kapłanów, siostry zakonne i dusze w czyśćcu cierpiące.

8.00 W intencji młodzieży i dzieci, rodziców i pracowników Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Paniówkach przez wstawiennictwo Świętego Jana Pawła II o Boże błogosławieństwo i światło Ducha Świętego na cały rok szkolny 2019/2020.

18.00
1. Za ++ Gertrudę, Pawła Swoboda, Leona, Janinę, Augustyna Krzysteczko, Helenę, Herberta Szołtysek, Maksymiliana Kubosz, Annę, Alojzego Kula, Zofię, Wincentego Nocoń, ++ dziadków oraz ++ z rodzin Swoboda, Macha i Górka.
2. O Boże błogosławieństwo dla Natalii i Adriana Wiatrowski z okazji 2. rocznicy ślubu, opiekę Anioła Stróża dla córki Lilianny, zdrowie i opiekę Bożą dla ich rodziców.

WTOREK – 3.09.2019 – Wsp. św. Grzegorza Wielkiego 

6.30 Za ++ Józefa Szołtysek w 5. rocznicę śmierci, Romana, Julię, Leona Szołtysek, Annę, Emanuela Musioł, Jadwigę, Alfonsa Włodarz, Gerarda Grodoń, Pawła Bartoszek, Anielę, Emanuela Macha, Genowefę, Henryka Ćmok i ++ z pokrewieństwa.

18.00 Za ++ Annę, Eryka, Norberta, Franciszkę, Piotra, Alfreda, Halinę, Alojzego Kowol, ++ dziadków, Annę, Jana Zalewski, ++ z pokrewieństwa.

ŚRODA – 4.09.2019 – 

8.00 O Boże błogosławieństwo w intencji seniorów, emerytów i rencistów.

17.00
1. Za ++ Edwarda Loska w 20. rocznicę śmierci, żonę Anielę, synów Józefa i Herberta, Alojzego, Franciszkę Dyrbuś, Karola Mryka, Olgę Tkocz, Erykę, Romana Macha, Alojzego Bryłka i ++ z pokrewieństwa.
2. Za ++ Adelajdę, Józefa Paszek, Zofię, Wiktora, Eugeniusza, Marię, Wiesławę Słaboń, Martina Smolawe, Pawła Mazurek, Ludwika, Józefa, Leona Pilny, ++ dziadków z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące.

CZWARTEK – 5.09.2019 – 

6.30 Za ++ Franciszka, Piotra, Waleskę, Franciszka, Annę, Józefa Roj, Zofię, Franciszka, Ryszarda, Arkadiusza Falkus, rodziców, rodzeństwo z obu stron, Teresę Matula, Erykę, Romana Macha, Janinę, Ludwika Kowol, Ignacego Nocoń, Henrykę, Józefa Czermak, ++ z pokrewieństwa Roj, Swoboda, Dyrbuś, Mierzwa i ++ kapłanów.

18.00
1. Za ++ mamę Gertrudę Paluch w rocznicę śmierci, ojca Pawła, Anastazję Sobota, Małgorzatę, Alojzego Kruszyna, Leona, Jolantę Mryka, Iwonę Wawoczny, ++ z pokrewieństwa Paluch i Musioł.
2. Za + Bronisława Musioł na pamiątkę urodzin, ++ rodziców, teściów i ++ z pokrewieństwa.

PIĄTEK – 6.09.2019 – 

6.30 O Boże błogosławieństwo w intencji czcicieli NSPJ.

18.00
1. O Boże błogosławieństwo w intencji dzieci komunijnych i ich rodzców.
2. Za ++ Marię, Walentego Musioł, Szymona Gawlik, Jana, Pawła, Henryka Malik, Matyldę, Pawła Kot, syna Pawła, Ignacego Bartoszek, Karola, Hildegardę Golasik, Stefana Musioł, ++ dziadków, kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.

SOBOTA – 7.09.2019 – 

6.30 O Boże błogosławieństwo w intencji członków Żywego Różańca.

18.00
1. Do Opatrzności Bożej, MB Nieustającej Pomocy w podziękowaniu za otrzymane łaski z okazji 10. rocznicy ślubu Barbary i Roberta Kandziora, z prośbą o błogosławieństwo i potrzebne łaski dla dzieci i całej rodziny.
2. Za ++ rodziców Annę, Henryka Kandziora, Franciszka Botor, ++ dziadków i ++ z pokrewieństwa.

NIEDZIELA – 8.09.2019 – XXIII Niedziela Zwykła

8.00 Za + Bolesława Świerczek od służby kościelnej.

10.30 Za parafian.

12.00 O Boże błogosławieństwo w intencji rocznego dziecka Michała Tabath, opiekę Anioła Stróża dla Zofii Tabath z okazji 5. rocznicy urodzin oraz opiekę Matki Najświętszej dla ich rodziny.

16.30 Za ++ rodziców Mieczysława i Helenę Cieśla oraz dusze w czyśćcu cierpiące.