PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 10 – 17 marzec 2024

NIEDZIELA – 10.03.2024 – IV Niedziela Wielkiego Postu

8.00 Za ++ Jana Krzysteczko w 2. rocznicę śmierci, rodziców Franciszkę, Józefa Krzysteczko, ++ dziadków i ++ z pokrewieństwa.

10.30 Za ++ Cecylię Nocoń w 1. rocznicę śmierci, męża Alfreda, syna Leona, wnuczki Anetę Waniek i Iwonę Wawoczny, ++ rodziców, ++ z rodzin Nocoń, Kotlorz i ++ z pokrewieństwa.

12.00 Za ++ Leona Majowskiego, rodziców, teściów, dziadków, siostrę Marię, Ryszarda Palusińskiego, Mirosława, Jana Kowalczyk, Renatę Popek i dusze w czyśćcu cierpiące.

16.30 Za ++ Henryka Pilny w rocznicę śmierci, Helenę, Franciszka Pilny, Jadwigę, Pawła, Henryka Duda, Stefana Kuberek, Annę Brol, ++ dziadków, ++ z pokrewieństwa Duda, Brol, Popiel, Kowalski i dusze w czyśćcu cierpiące.

 

PONIEDZIAŁEK – 11.03.2024 –

6.30 Za ++ Jadwigę, Pawła Kotyczka na pamiątkę urodzin, Jana, Cecylię Kotyczka, dziadków, Marię, Romana, Tomasza, Annę, Pawła Mryka, Annę, Wacława Głuch, Joachima, Różę Musioł, Ewalda Brosz, ++ kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.

18.00 Za ++ Franciszka Woźniczka, Teodora, Wandę, Mariana Woźniczka, Zbigniewa, Janinę, Romana Koperskich, Reginę, Kazimierza Łada i dusze w czyśćcu cierpiące.

 

WTOREK – 12.03.2024 –

6.30 Za ++ Piotra Roj na pamiątkę 60. urodzin, rodziców Agnieszkę i Franciszka.

18.00 Za ++ Annę, Edmunda Wilczyński, ich rodziców, rodzeństwo z obu stron, Antoninę Makselon, Marię, Bernarda Pisarek, ++ z rodzin Wilczyński, Paszek, Ćmok, ++ kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.

 

ŚRODA – 13.03.2024 –

6.30 Za ++ Romana, Kunegundę Musioł, Gertrudę, Józefa Benisz, Teodora, Florentynę Musioł, Jana, Annę Wyciślik, Stefanię Kudelko, ++ z rodzin Musioł, Benisz i Bartoszek.

17.00 W intencjach czcicieli MB Fatimskiej.

 

CZWARTEK – 14.03.2024 –

6.30 Za + Alicję Gołąb od sąsiadów z ul. Leśnej i Wolności.

18.00 Za ++ Marię, Walentego Musioł, Ignacego, Marię, Wilhelma Bartoszek, Łucję, Konrada Szołtysek, Jana Muszalik, Wiktora Mazurek, Józefa Malik, Anielę, Emila Michalski, Oswalda Bartnik, Małgorzatę, Pawła Domin, Szymona Gawlik.

 

PIĄTEK – 15.03.2024 –

6.30 Za ++ Emilię, Edwarda, Bernarda Bartoszek, Roberta Szołtysek, Adama, Pawła, Zbigniewa Piekara, ++ dziadków Szołtysek, Krzysteczko, Piekara, Olszowski i ++ z pokrewieństwa.

18.00 Za ++ Annę, Alojzego Kula, rodzeństwo z obu stron, dziadków, Zofię, Wincentego Nocoń, Cecylię, Henryka Wranik, Teresę, Pawła Rybka, Marcina Promny, ++ z pokrewieństwa Kula i Krzysteczko.

 

SOBOTA – 16.03.2024 –

6.30 Za ++ Elżbietę, Józefa Mryka, Anielę, Emila Michalski, dziadków, chrzestnych z obu stron, ++ z rodzin Wita, Szymura, Gancarczyk, Szołtysek, ++ kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.

18.00 Za ++ Irenę, Kazimierza, Marię, Antoniego Strojny, Cecylię, Henryka, Marię, Tadeusza Wranik, ++ z pokrewieństwa.

 

NIEDZIELA – 17.03.2024 – V Niedziela Wielkiego Postu

8.00 Za ++ Marię Łukwiński w rocznicę śmierci, męża Franciszka, syna Leona, wnuka Ryszarda Łukwiński, Stanisławę, Stefana Nagengast, 2 siostry, 3 braci, 2 bratowe, 2 szwagrów, dziadków, Marka Herisz, ks. Jana Jabłońskiego, ++ z rodzin Łukwiński, Nagengast, Jachnik, Malik, Pyka, Kot i dusze w czyśćcu cierpiące.

10.30 Za ++ Jana Żymełka, rodziców Marię, Sylwestra w rocznicę śmierci, Łucję, Konrada Szołtysek, Amalię Mryka, ++ dziadków, ++ z pokrewieństwa Bartoszek, Szołtysek, Mryka i Żymełka.

12.00 O Boże błogosławieństwo w intencji rocznego dziecka Milana Jagiełko, jego rodziców i chrzestnych.

16.30 Za ++ Martę, Szczepana, Hannę, Katarzynę, Wilhelma Achtelik, Zofię, Konstantego Długaj, ++ z rodzin Długaj, Bednarczyk, Kowol, Hynisz, Badura, dziadków Zofię, Władysława Copija i dusze w czyśćcu cierpiące.