PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 11 – 18 grudzień 2022

NIEDZIELA – 11.12.2022 – III Niedziela Adwentu

8.00 Za + Hildegardę Mijacz w 1. rocznicę śmierci, Henryka Musioł i Romana Mijacz.

10.30 Za ++ Marię, Ludwika Skrzypczyk, Zygmunta Mryka, ++ dziadków Skrzypczyk, Kołodziej, Kula, Krawczyk i ++ kapłanów.

12.00 Za ++ górników.

16.30 Za ++ Roberta Długaj, 2 siostry, 6 braci, Zofię, Konstantego, Elżbietę, Waldemara, Kazimierza, Stefana, Gerdę Długaj, Pawła Bednarczyk, Szczepana Achtelik, Anielę, Alfreda, Stefanię, Helenę, Zygmunta, Annę, Stanisława Woźnica, Franciszka, Zygmunta Kowal, Konrada Nocoń, Krystynę, Franciszka Zając, ++ z pokrewieństwa Woźnica, Pyka, Musioł i dusze w czyśćcu cierpiące.

 

PONIEDZIAŁEK – 12.12.2022 –

6.30

18.00
1. O Boże błogosławieństwo, Dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej dla Piotra Jałmużniak z okazji 11. urodzin.
2. Za + Zenonę Jałmużniak.

 

WTOREK – 13.12.2022 – Wsp. św. Łucji

6.30

18.00 W intencjach czcicieli MB Fatimskiej.

 

ŚRODA – 14.12.2022 – Wsp. św. Jana od Krzyża

6.30

17.00
1. Za ++ Joachima Grzywok w 4. rocznicę śmierci, rodziców, dziadków, siostrę, szwagra, Andrzeja Grzywok, ks. Jana Kurpas, Elżbietę, Stanisława Fatyga i ++ z pokrewieństwa.
2. W podziękowaniu za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Helenki Skiba z okazji 7. urodzin.

 

CZWARTEK – 15.12.2022 –

6.30 Za ++ Elżbietę Krawczyk w 30. dzień po śmierci, męża, syna i ++ z pokrewieństwa.

18.00
1. Za ++ Jana, Martę, Pawła Musioł, Stanisława Wróblewskiego, syna Wojciecha, Jolantę Mryka, dziadków, Mariana Urbańczyk, ks. Henryka Sajdoka, ++ z pokrewieństwa Musioł, Fajkis, Szołtysek, Mika, Mryka, Żymełka i ++ kapłanów.
2. Za ++ Pawła Malik w rocznicę śmierci, Michała, Edwarda Rosa, Andrzeja Rożek, ++ z pokrewieństwa Malik, Kot, Woźnica, Romik, Pawlas i dusze w czyśćcu cierpiące.

 

PIĄTEK – 16.12.2022 –

6.30

18.00
1. Za ++ Teresę Luks na pamiątkę 80. urodzin, męża Rudolfa, Mariannę, Władysława Masłocha, ++ dziadków, Jacka Barańczyk, ++ z rodzin Luks, Janota, Masłocha, Kołodziej i dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za ++ Annę, Jerzego Kowol, Huberta, Józefa, Helenę Piecha, Józefa Kowol, Stefana Krzymyk, ++ dziadków, Józefa Organiściok, Elfrydę, Ryszarda Kleczka, Gerarda Nocoń, Mariana Leszek, Bożenę Musiał, ++ z rodzin Kowol, Piecha, Mryka, Zaczek, ++ kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.

 

SOBOTA – 17.12.2022 –

6.30 Za ++ Janusza Woźnica na pamiątkę urodzin i ojca Ryszarda.

18.00
1. Za ++ Różę, Joachima, Jana, Janinę Musioł, Ewalda, Marię, Franciszka, Piotra Brosz, Różę, Adolfa Rajca, Józefa Organiściok, Sebastiana Wróbel, ++ z rodzin Musioł, Szołtysek, Kotyczka i Mryka.
2. Za ++ Cecylię, Jerzego Hudak, Kazimierza, Rozalię, Alojzego Jojko, dziadków, Janinę, Henryka Procek, Agnieszkę Szary, Zygmunta Górski, Marcina Nieradzik, Różę, Adolfa Kurpas, Damiana Bujara i ++ z pokrewieństwa.

 

NIEDZIELA – 18.12.2022 – IV Niedziela Adwentu

8.00 Za + Janusza Promny od sąsiadów z ul. Dworskiej, Krótkiej, Działkowej, Dębowej i Ogrodowej.

10.30 Za + Renatę Podsiadło w 2. rocznicę śmierci, rodziców Różę i Henryka Jonda, brata Eugeniusza, teściów Helenę i Józefa Podsiadło, Elżbietę Krawczyk oraz ++ z pokrewieństwa.

12.00 Do Opatrzności Bożej i Aniołów Stróżów w intencji rocznych dzieci: Dawid Żur, Mikołaj Szołtysek, ich rodziców i chrzestnych.

Po Mszy św.: Chrzest Święty – Henryk Loskot.

16.30 Za ++ Tadeusza Wranik, siostrę Marię, rodziców, teściów, Irenę, Kazimierza Strojny, Irenę, Jerzego Omozik, ++ z pokrewieństwa.