PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 11 – 18 listopad 2018

NIEDZIELA  – 11.11.2018 – XXXI Niedziela Zwykła

8.00 Za ++ męża i ojca Zygmunta Mryka w rocznicę śmierci, Jadwigę, Roberta Mryka, Marię, Ludwika Skrzypczyk, ++ dziadków, Adelę, Erwina Franik, ++ z rodzin Polnik, Hanusz, Mryka, Żur, Krawczyk, Skrzypczyk i dusze opuszczone.

10.30 Za Ojczyznę.

12.00 Do MB Nieustającej Pomocy, Serca Jezusowego z podziękowaniem za otrzymane łaski z okazji 85-tych urodzin Elżbiety Kowol, z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla solenizantki i całej rodziny.

16.30 Za wstawiennictwem Matki Bożej z intencji Katarzyny Spyra w 45. rocznicę urodzin oraz o błogosławieństwo w rodzinie.

PONIEDZIAŁEK – 12.11.2018 – Wsp. św. Jozafata

6.30

18.00
1. Za ++ Eryka, Marię Spyra, Angelę, Emila, Jerzego Piszczelok, dziadków, Dolores, Gerhata Grześka, Achilesa Związek, Jana Karwat, Pawła Kucjas, Wernera Wochnik, ++ z pokrewieństwa Malcherczyk, Kucjas, Piszczelok, Spyra, ++ kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za ++ rodziców Anielę i Franciszka Loska, Gertrudę, Franciszka Macha, Agnieszkę, Pawła Loska, ++ z pokrewieństwa Macha, Loska i Kubicki.

WTOREK – 13.11.2018 – Wsp. św. Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna

6.30
1. W intencji Stanisława Lempa z okazji 50-tej rocznicy urodzin z podziękowaniem za dar życia i otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i Dary Ducha Świętego dla solenizanta i całej rodziny.
2. Do MB Nieustającej Pomocy, za wstawiennictwem św. Cecylii jako podziękowanie za otrzymane łaski z okazji urodzin Cecylii Bartoszek, z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie i dalszą opiekę w rodzinie.

18.00
1. O Boże błogosławieństwo w intencji czcicieli MB Fatimskiej.
2. Za ++ Pawła, Franciszkę, Teresę, Erykę, Ewalda Pindur, Jerzego, Łucję Stalica, ++ rodziców, siostrę Edeltrautę i Helmuta Cieplik, ++ dziadków i ++ z pokrewieństwa.

ŚRODA – 14.11.2018 – 

6.30 Za ++ Annę, Piotra Żymełka, Marię, Karola Wrzask, Emila Sosna, Stanisława Sznajder, ++ z rodzin Żymełka i Michalski.

17.00
1. Za ++ Martę Wójcik w rocznicę śmierci, męża Piotra, rodziców z obu stron, Anielę, Józefa, Jadwigę Korol, Jadwigę Helios, Wilhelma Włodarz, Jana, Gertrudę Plewnia, Rafała Kasperczyk, ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za ++ Jana i Helenę Krauze.

CZWARTEK – 15.11.2018 – 

6.30 Za ++ Łucję, Władysława Kołodziej, Gertrudę, Henryka, Edwarda Kula, +++ dziadków, Marię, Ludwika Skrzypczyk, Alojzego Paździor, ++ z pokrewieństwa Kołodziej, Kula, Szołtysek, Fajkis oraz ++ kapłanów.

18.00
1. Za + Zygmunta Kowol od sąsiadów z ul. Gliwickiej.
2. Za ++ matkę Małgorzatę i córkę Bogusławę Ludwig.
3. Za + Łucję Szołtysek w 30. dzień po jej śmierci.

PIĄTEK – 16.11.2018 – 

6.30

18.00
1. Za ++ Antoniego, Kornelię Karcz w rocznice śmierci, wnuka Tomasza Karcz, ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za ++ Martę, Ryszarda, Alfreda, Romana Teichgraber, Gertrudę, Franciszka Włodarz, Małgorzatę Swoboda, Jadwigę Finke, Stanisława, Gertrudę Mrozek, Agnieszkę, Pawła Niedziela, Dariusza Ciszewskiwego, Mariana Małeczek i ++ z pokrewieństwa.

SOBOTA – 17.11.2018 – Wsp. św. Elżbiety Węgierskiej

6.30 Za ++ Romana, Ryszarda, Weronikę, Pawła Bartoszek, Ernesta, Martę Słupik, Bernarda, Lidię Gancarczyk, Edmunda Szołtysek, ++ z pokrewieństwa i ++ kapłanów.

18.00
1. Za ++ Marcina Malec w rocznicę śmierci, Henryka Malik, Janinę, Jana Nocoń, ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za ++ Zofię, Franciszka, Ryszarda, Arkadiusza Falkus, Teresę, Helenę, Ryszarda, Martę, Jadwigę Matula, 3 synów, Franciszka, Piotra Roj, Ryszarda Bonk, Annę, Pawła Janota, Jana Liwa, Michała Rosa i ++ z pokrewieństwa.

NIEDZIELA – 18.11.2018 – XXXIII Niedziela Zwykła 

8.00 Za ++ Franciszka, Teofila, Martę, Olgę Mijacz, Eryka, Herberta, Henryka, Matyldę, Jadwigę Hahn, Leona Majowskiego, ++ rodziców, Jana, Teresę, Ernesta, Lidię Promny, Gertrudę, Tadeusza Kaczmarski, ++ z pokrewieństwa i dusze opuszczone.

10.30 Do Miłosierdzia Bożego, przez wstawiennictwo MB Nieustającej Pomocy i św. Jana Pawła II w podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i Dary Ducha Świętego dla Marty Pawlas z okazji 18-tych urodzin.

12.00 O Boże błogosławieństwo i opiekę Aniołów Stróżów w intencji rocznych dzieci: Kajetana Woźnica, Miłosza Piecha, ich rodziców, rodzeństwo, chrzestnych i wszystkich bliskich.

16.30 Za ++ Henryka, Różę, Eugeniusza Jonda, ++ z rodzin Jonda i Podsiadło oraz dusze w czyśćcu cierpiące.