PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 12 – 19 czerwiec 2022

NIEDZIELA – 12.06.2022 – Uroczystość Najświętszej Trójcy

8.00 Za + Ewalda Brosz od sąsiadów.

10.30 Za ++ Stanisława Kuśnierz w 1. rocznicę śmierci, jego siostrę Urszulę w 2. rocznicę śmierci oraz ++ z rodzin Stępel i Kuśnierz.

12.00 O Boże błogosławieństwo i opiekę Aniołów Stróżów w intencji rocznych dzieci: Amelia Stachowicz, Hanna Tabath, Emilia Sułkowska, Hanna Szołtysek, ich rodziców i chrzestnych.

16.30 Za + Wojciecha Paszek.

 

PONIEDZIAŁEK – 13.06.2022 – Wsp. św. Antoniego z Padwy

6.30 Za + Ewalda Brosz od rodziny Pawlas.

18.00
1. W intencjach czcicieli MB Fatimskiej.
2. Za ++ Alojzego Niestrój na pamiątkę urodzin, żonę Annę, Elfrydę, Ryszarda Kleczka, ++ dziadków, ++ z rodzin Musioł, Morawiec, Czech, Anetę Waniek, Piotra Nowak, ++ kapłanów i franciszkanów.

 

WTOREK – 14.06.2022 – Wsp. bł. Michała Kozala

6.30 Za + Jerzego Omozik w 30. dzień po śmierci.

18.00 Za ++ męża Jana Pawlas na pamiątkę urodzin, rodziców, teściów, siostrę, szwagrów, ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.

 

ŚRODA – 15.06.2022 –

6.30 Za ++ ojca Zbigniewa Romik na pamiątkę urodzin, mamę Anielę, brata Grzegorza, ojca Emila Piszczelok, Michała Rosa, ++ dziadków, ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.

17.00
1. W intencjach Grupy Modlitewnej św. Ojca Pio.
2. Za ++ Konstantynę, Szczepana Swoboda, ks. Leonarda Swoboda, Marię, Józefa, Martę, Antoniego Pakura, Jadwigę, Łucję, Wacława Kurpas, Anielę, Pawła Nocoń, ++ z pokrewieństwa Swoboda, Tabath, Teichgraber, ++ kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.
3. Za ++ Urszulę Tabath w 2. rocznicę śmierci, Władysława Tabath w 35. rocznicę śmierci, ++ z rodzin Tabath, Swoboda, Pakura i ++ kapłanów.

 

CZWARTEK – 16.06.2022 – Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa

7.00

9.00 Za parafian.

16.30 W intencji rocznego dziecka Anastazję Czenczek, jej rodziców i chrzestnych.

 

PIĄTEK – 17.06.2022 – Wsp. św. Brata Alberta Chmielowskiego

6.30 Za + Ryszarda Jeutner od Teresy Kubisa z rodziną.

18.00
1. Za ++ Pawła, Zofię, Jerzego Woźnica, Henryka Matula, Michalinę, Prokopa Klimus, ++ dziadków i ++ z rodzin Nocoń i Matula.
2. Za ++ Andrzeja Nowak w rocznicę śmierci, Zofię, Teodora Szołtysek, Bolesława Nowak, Helenę Filipczyk, Anielę, Romana Fajkis, ++ z rodziny Szołtysek i ++ z pokrewieństwa.

 

SOBOTA – 18.06.2022 – 

6.30 Za + Jerzego Omozik od sąsiadów z ul. Swobody.

18.00
1. Za ++ Michała Włodarz, jego rodziców, Teresę, Jana Kochaneckich, rodziców i rodzeństwo z obu stron, Krzysztofa, Urszulę, Ireneusza Leszczyńskich, Eryka Włodarz, Ryszarda Pach, ++ z pokrewieństwa Włodarz, Bartoszek, Kot, Wójcik i Widera.
2. Za + Edmunda Szołtysek na pamiątkę urodzin i ++ rodziców.

 

NIEDZIELA – 19.06.2022 – XII Niedziela Zwykła

8.00 Za ++ Grażynę Tomecką na pamiątkę urodzin, Erykę, Romana, Henryka Macha, Florentynę, Leopolda, Stefana Tomecki, ++ dziadków, ++ z rodzin Loska, Duda, Bryłka i Roj.

10.30 Za ++ Różę, Henryka, Eugeniusza Jonda, Renatę Podsiadło, ++ rodziców i dusze w czyśćcu cierpiące.

12.00 Za parafian.

16.30 Za ++ Dariusza, Romana, Ryszarda, Edmunda, Waleskę Jendrychowski, Konrada, Marię, Eryka, Pawła Sobczyk, Elżbietę, Zygmunta, Kazimierza Giełda, Sybilę Koczuła, Henryka Stareczek, ++ dziadków, ++ z rodzin Jendrychowski, Sobczyk i Roj.