PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 12 – 19 grudzień 2021

NIEDZIELA – 12.12.2021 – III Niedziela Adwentu

8.00 Za ++ Zofię, Wincentego Nocoń, ++ dziadków, Martę, Emanuela Macha, Alojzego, Annę Kula, Genowefę, Romana Nocoń, Agnieszkę, Franciszka Mijacz, Reginę Faber, Różę, Franciszka Tłuczykąt, ++ z pokrewieństwa Nocoń i Krzysteczko.

10.30 Za ++ Marię, Ludwika Skrzypczyk, Zygmunta Mryka, ++ dziadków Skrzypczyk, Kołodziej, Kula, Krawczyk i ++ kapłanów.

12.00 W intencji Piotra Jałmużniak z okazji 10. urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i dalszą opiekę Matki Bożej.

Po Mszy św.: Chrzest Święty – Hanna Michalska, Anna Bartnicka

16.30 Za ++ Anielę, Edwarda, Józefa, Herberta Loska, Alojzego, Franciszkę Dyrbuś, Karola Mryka, Olgę Tkocz, Erykę, Romana, Henryka Macha, Grażynę Tomecką, Alojzego Bryłka oraz ++ z pokrewieństwa.

PONIEDZIAŁEK – 13.12.2021 – Wsp. św. Łucji

6.30 Za + Danutę Kobier w 30. dzień po śmierci.

18.00

  1. O Boże błogosławieństwo w intencji czcicieli MB Fatimskiej.
  2. Za ++ Henryka Janoszczyk w rocznicę śmierci, Pawła Bartoszek, ++ dziadków z obu stron, ++ z pokrewieństwa Janoszczyk i Bartoszek.

WTOREK – 14.12.2021 – Wsp. św. Jana od Krzyża

6.30 Za ++ Łucję Pilny i Agnieszkę Szymon od sąsiadów z ul. Leśnej i Wolności.

18.00 Za ++ Joachima Grzywok w 3. rocznicę śmierci, Andrzeja Grzywok, ks. Jana Kurpas, ks. Rajmunda Machulec, Stanis Fatyga i ++ z pokrewieństwa.

ŚRODA – 15.12.2021 –

6.30 Za ++ Danutę i Andrzeja Tokarskich.

17.00

  1. W intencjach Grupy Modlitewnej św. Ojca Pio.
  2. Za ++ Pawła Malik w rocznicę śmierci, Michała Rosa, Andrzeja Rożek, ++ z pokrewieństwa Malik, Kot, Woźnica, Romik, Pawlas i dusze w czyśćcu cierpiące.

CZWARTEK – 16.12.2021 –

6.30 Za ++ Teresę Luks na pamiątkę urodzin, męża Rudolfa, Mariannę, Władysława Masłocha, ++ dziadków, Jacka Barańczyk, ++ z rodzin Luks, Masłocha, Janota, Kołodziej i dusze w czyśćcu cierpiące.

18.00

  1. Za ++ Annę, Józefa Kowol, Huberta, Józefa, Helenę Piecha, Stefana Krzymyk, dziadków, Józefa Organiściok, Elfrydę Kleczka, Gerarda Nocoń, Mariana Leszek, Bożenę Musiał, ++ z rodzin Piecha, Kowol, Zaczek, Mryka, ++ kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.
  2. W podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Anioła Stróża i wstawiennictwo świętej patronki dla Helenki Skiba z okazji urodzin.

PIĄTEK – 17.12.2021 –

6.30 Za + Łucję Pilny w 30. dzień po śmierci.

18.00

  1. Za ++ Wiktora Mazurek na pamiątkę urodzin, Konrada Malcherek, Dominika Spadek, ++ dziadków Bartoszek, Mazurek, Powała, Malcherek i ++ z pokrewieństwa.
  2. Za ++ Zofię, Alojzego Nalepa, Franciszkę, Franciszka, Henryka, Otylię Foks, Marię, Józefa Pieczka, Waldemara Gawliczek, Teresę, Norberta Matula, Eryka Janyga, Grzegorza Romik, ++ z pokrewieństwa, ++ kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.

SOBOTA – 18.12.2021 –

6.30 Za ++ rodziców Mariana i Mariannę Ruban.

18.00

  1. Za + Renatę Podsiadło w 1. rocznicę śmierci, ++ rodziców Różę i Henryka Jonda, brata Eugeniusza oraz ++ z rodzin Podsiadło, Jonda, Malcherek.
  2. Za ++ Marię, Franciszka Brosz, Różę, Joachima, Jana, Janinę Musioł, Różę, Alfonsa Rajca, Józefa Organiściok, Sebastiana Wróbel, ++ z rodzin Musioł, Szołtysek, Kotyczka i Mryka.

NIEDZIELA – 19.12.2021 – IV Niedziela Adwentu

8.00 Za + Józefa Backiego od rodzin Drzazga i Głuszczuk.

10.30 Do Miłosierdzia Bożego, św. Agnieszki w duchu wdzięczności za szczęśliwie przeżyte 90 lat Agnieszki Promny, z prośbą o błogosławieństwo Boże, zdrowie i opiekę na dalsze lata dla niej i całej rodziny.

12.00 O Boże błogosławieństwo i opiekę Anioła Stróża w intencji rocznego dziecka Florentyny Garcorz, jej rodziców i chrzestnych.

16.30 Za ++ Tadeusza Wranik, siostrę Marię, rodziców, teściów, szwagra, dziadków, rodziców chrzestnych, ++ z pokrewieństwa, sąsiadów i dusze w czyśćcu cierpiące.