PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 12 – 19 kwiecień 2020

NIEDZIELA – 12.04.2020 – Zmartwychwstanie Pańskie 

8.00 Za ++ Marię, Franciszka, Leona, Ryszarda Łukwiński, Stanisławę, Stefana Nagengast, siostrę Marię, 3 braci, 2 bratowe, 2 szwagrów, Marka Herisz, ks. Jana Jabłońskiego, dziadków z obu stron, ++ z rodzin Łukwiński, Jachnik, Malik, Pyka, Kot, dusze w czyśćcu cierpiące i ++ kapłanów.

10.30 Za ++ Bernarda Gancarczyk w rocznicę śmierci, Lidię Gancarczyk, Edwarda Kula, ++ dziadków, ++ z rodzin Gancarczyk, Szołtysek, Kula, Rybka, Michalski, Bartoszek, ++ kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.

12.00 Za parafian.

16.30 O Dary Ducha Świętego dla dzieci przygotowujących się do Sakramentu Komunii Świętej i ich rodziców, abyśmy dobrze wykorzystali ten czas.

PONIEDZIAŁEK – 13.04.2020 – 

8.00 Za ++ Edmunda Wilczyńskiego w rocznicę śmierci, żonę Annę, rodziców, rodzeństwo z obu stron, Antoninę Makselon, Bernarda Pisarek, ++ z rodzin Wilczyński, Paszek, Ćmok, ++ kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.

10.30 Za ++ Janusza, Julię, Edwarda Głodała, Halinę, Alojzego Kowol, Leokadię, Wacława Sztuba, Mariannę Lewandowską, Bogusława Palenga, Krzysztofa Korach, ks, Jana Kurpas, ++ dziadków, Witolda Moskała, ++ z rodzin Kowol, Nocoń, Goławski, Grzywok, Szindler i ++ z pokrewieństwa.

12.00 O Boże błogosławieństwo w intencji czcicieli MB Fatimskiej.

WTOREK – 14.04.2020 – 

6.30 Za ++ Gertrudę, Henryka, Edwarda Kula, Annę, Romualda Wodara, ++ dziadków.

18.00 Za ++ Teodora, Franciszkę Promny, 2 synów, synowe, wnuka Leona, Rajmunda, Marię, Wiktora, Roberta, Gerarda, Marię Szołtysek, Gertrudę, Józefę, Annę, Edeltraudę, Oskara Mryka, dziadków, Zofię Teodora Szołtysek, ++ z pokrewieństwa i ++ kapłanów.

ŚRODA – 15.04.2020 – 

6.30 Za ++ Ryszarda, Różę, Henryka, Józefa, Klarę, Martę, Lempa, Kunegundę, Jana Zawisza, Ryszarda, syna Arkadiusza, Zofię, Franciszka Falkus, Leokadię, Jana Mryka, Teresę Matula, Piotra, Franciszka Roj, Józefa Strzodka, Franciszka Jędryczka, Alfreda Kowol, ++ dziadków, pradziadków z obu stron, ++ z pokrewieństwa Lempa, Falkus, Mryka, Kuberek, Galwas, Rybka, ++ kapłanów, franciszkanów, sąsiadów i dusze w czyśćcu cierpiące.

17.00
1. O Boże błogosławieństwo w intencji Grupy Modlitewnej św. Ojca Pio.
2. Za ++ Augustynę Musioł w rocznicę śmierci, męża Bernarda, syna Bronisława, zięcia Joachima Paczuła, Adelajdę, Kazimierza Balik, ++ dziadków, chrzestnych i ++ z pokrewieństwa.

CZWARTEK – 16.04.2020 – 

6.30 O wieczną radość dla + Jana Pawlas.

18.00 Za ++ Leokadię Musioł w rocznicę śmierci, męża Wincentego, Marię, Horsta, Krystiana Koim, ++ z pokrewieństwa Musioł, Koim, Nocoń i Bartoszek.

PIĄTEK – 17.04.2020 – 

6.30 Za ++ Ludwika, Janinę Kowol, Franciszka, Piotra Roj, ++ dziadków Kowol, Niedoperski, Roj, Falkus, Teofila, Jadwigę Sobota, Romana, Erykę Macha, Teresę Matula, ++ z pokrewieństwa, kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.

18.00
1. Za ++ Gertrudę w rocznicę śmierci, Henryka, Stefana Szołtysek, Czesława Tybor, Gerarda Przybycin, ++ dziadków, Teodora, Zofię, Jana, Martę Szołtysek, Franciszka Rybka, Romana, Anielę Fajkis, Jana, Agnieszkę Morawiec, ++ kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za ++ Jana, Zofię Musioł, Wiktorię, Jerzego, Antoniego Jeutner, Maksymiliana Spyra, Wincentego, Leokadię Musioł, Annę, Franciszka Szołtysek, Agnieszkę, Bernarda, Franciszka Fajkis, Helenę Biela, ks. Jana Kurpas i dusze w czyśćcu cierpiące.

SOBOTA – 18.04.2020 – 

6.30 Za ++ Henryka, Magdalenę, Bertę, Wincentego, Marcina Nieradzik, Marię, Antoniego, Oskara Kowol, Wiktora Piszczelok, ++ dziadków, ++ z pokrewieństwa Nieradzik, Kowol i dusze w czyśćću cierpiące.

18.00
1. Za ++ Franciszkę, Alojzego Dyrbuś, Jadwigę, Pawła Duda, Erykę, Romana Macha, Alojzego Bryłka, Stefana Kuberek, Anielę, Edwarda, Herberta, Józefa Loska, Joachima Wiertelosz, Stefanię, Bernarda Włodarz, Antoninę, Jerzego Oleś, ++ z pokrewieństwa Mierzwa, Roj i Swoboda.
2. O radość wieczną dla rodziców Heleny Biela i Franciszka Botor, ++ dziadków i dusze w czyśću cierpiące.

NIEDZIELA – 19.04.2020 – Niedziela Miłosierdzia Bożego 

8.00 O wieczną radość za + Edwarda Brzoska na pamiątkę urodzin oraz ++ z rodzin Brzoska, Moryson, Pakura i Grzegorzyca.

10.30 Do Miłosierdzia Bożego, MB Częstochowskiej w duchu wdzięczności za otrzymane łaski w 25. rocznicę ślubu Danuty i Marka Mryka, z prośbą o błogosławieństwo Boże i zdrowie dla całej rodziny.

12.00
1. Do Miłosierdzia Bożego, przez wstawiennictwo MB Nieustającej Pomocy jako podziękowanie za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie Woźnica.
2. O Boże błogosławieństwo i opiekę Anioła Stróża w intencji rocznego dziecka Kai Kowalskiej, jej rodziców i chrzestnych.

16.30 Do Miłosierdzia Bożego, MB Nieustającej Pomocy z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże w rodzinie.