NIEDZIELA – 12.05.2024 – Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego

8.00 Za ++ Iwonę Wawoczny w 10. rocznicę śmierci, dziadków, Anetę Waniek, Leona Nocoń, Jolantę Mryka i dusze w czyśćcu cierpiące.

10.30 W intencji dzieci przystępujących do I Komunii Świętej i w intencji ich rodzin.

12.00

16.30 Za ++ męża, ojca, dziadka i pradziadka Ewalda Brosz w 2. rocznicę śmierci, rodziców Marię i Franciszka, siostrę Różę, siostrzeńca Józefa, bratanka Piotra.

PONIEDZIAŁEK – 13.05.2024 –

6.30 Za ++ Zofię, Franciszka Falkus, Teresę, Norberta Matula, dziadków, rodziców chrzestnych, ++ z rodzin Falkus, Matula, Roj, Nieradzik i Mryka.

10.00 W intencji p. katechetki i rodziców – od dzieci pierwszkokomunijnych.

18.00 W intencjach czcicieli MB Fatimskiej.

WTOREK – 14.05.2024 – Święto św. Macieja, Apostoła

6.30 Za + Bronisława Winkler od sąsiadów z ul. Zwycięstwa i Gliwickiej.

18.00 Za ++ Matyldę, Pawła Kot, syna Pawła, Marię, Walentego Musioł, Józefa, Jana, Henryka, Pawła, Helenę Malik, Szymona, Łucję, Maksymiliana Gawlik, Ignacego Bartoszek, Hildegardę, Karola Golasik i dusze w czyśćcu cierpiące.

ŚRODA – 15.05.2024 –

6.30 Za ++ Wacława, Annę Głuch, ich rodziców, rodzeństwo, Sebastiana, Jerzego, Jana Janyga, Jadwigę, Pawła Kotyczka, ++ z pokrewieństwa Mryka, Musioł, Brosz, ++ kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.

17.00 W intencjach Grupy Modlitewnej św. Ojca Pio.

CZWARTEK – 16.05.2024 – Święto św. Andrzeja Boboli

6.30

18.00 Za ++ rodziców Janinę, Zygmunta Skrzydeł, Serafinę, Alojzego Długaj, Krystynę Skrzydeł, szwagrów, szwagierki, ++ z rodzin Długaj, Skrzydeł, Pawlas i Niewiadomski.

PIĄTEK – 17.05.2024 –

6.30

18.00 Za ++ Pawła Bednarczyk, Teresę, Ewalda, Alfreda Hynisz, Julię, Halinę, Romana Korzuszek, Weronikę Roter, Wiesławę, Eugeniusza Michalak, ++ z pokrewieństwa Długaj, Mijacz, Kowol, Achtelik i Hynisz.

SOBOTA – 18.05.2024 –

6.30 Do Serca Jezusowego, Serca Maryi, Ducha Świętego, św. Jana Pawła II, św. Ojca Pio z podziękowaniem za otrzymane łaski z okazji 80. rocznicy urodzin Marii Nowak, prosząc o dalsze łaski, zdrowie, Boże błogosławieństwo dla solenizantki i całej rodziny.

18.00 Za ++ ks. Jana Kurpas w 7. rocznicę śmierci, rodziców Zofię, Alfonsa, Joachima, Andrzeja Grzywok, ks. Rajmunda Machulec, Elżbietę, Stanisława Fatyga i ++ z pokrewieństwa.

NIEDZIELA – 19.05.2024 – Uroczystość Zesłania Ducha Świętego

8.00 Za ++ Konrada Nocoń w rocznicę śmierci, jego rodziców, rodzeństwo, Marię, Franciszka, Anielę, Alfreda, Annę, Stanisława Woźnica, Magdalenę, Benedykta, Gertrudę, Antoniego Swoboda, Gertrudę Kucz, ++ z pokrewieństwa Woźnica, Nocoń, Swoboda, Lipa i Tabath.

11.00 Suma odpustowa – Za parafian.

16.30 Za ++ Huberta, Józefa, Helenę Piecha, Annę, Jerzego Kowol, Józefa Kowol, Stefana Krzymyk, ++ dziadków, Józefa Organiściok, Elfrydę, Ryszarda Kleczka, Gerarda Nocoń, Mariana Leszek, Bożenę Musiał, ++ z rodzin Piecha, Kowol, Zaczek, Mryka, ++ kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.