PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 12 – 19 wrzesień 2021

NIEDZIELA – 12.09.2021 – XXIV Niedziela Zwykła Uroczystość NMP Piekarskiej

8.00 Za ++ Marię Pakura na pamiątkę urodzin, Józefa, Martę, Antoniego Pakura, Konstantynę, Szczepana Swoboda, ks. Leonarda Swoboda, Łucję, Jadwigę, Wacława Kurpas, Anielę, Pawła Nocoń, ++ z pokrewieństwa Swoboda, Tabath, Teichgraber i ++ sąsiadów.

10.30 Za ++ Gintra, Eryka, Elżbietę Hawlicki, Ignacego, Edmunda, Anielę Krzysteczko, Helenę, Herberta Szołtysek, Łucję Wittek, ++ dziadków, sąsiadów i ++ z pokrewieństwa.

12.00 Za parafian.

14.00 Ślub: Kamil Respondek – Anna Skiba.

16.30 Do Bożej Opatrzności, przez wstawiennictwo Świętej Rodziny z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę Bożą i zdrowie w rodzinie z okazji 40. rocznicy ślubu Gabrieli i Norberta Marek.

PONIEDZIAŁEK – 13.09.2021 – Wsp. św. Jana Chryzostoma

6.30 Za ++ Pawła Mryka i brata Tomasza.

18.00

 1. O Boże błogosławieństwo w intencji czcicieli MB Fatimskiej.
 2. Za ++ Łucję Michalską na pamiątkę urodzin, ojca Alfreda, dziadków, chrzestnych, ++ z pokrewieństwa Mizera, Michalski, Żymełka, Pyka, Gancarczyk, Niemiec, ++ kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.

WTOREK – 14.09.2021 – Święto Podwyższenia Krzyża Świętego

6.30 Za ++ Halinę, Julię Korzuszek, Pawła Bednarczyk, Teresę, Ewalda Hynisz, ++ z pokrewieństwa Długaj, Hynisz i Kowol.

18.00

 1. Za ++ rodziców Alfreda, Różę Mryka, Franciszka Rybka, ++ dziadków, Oswalda Bartnik, Dorotę Mryka, Andrzeja Nowak i ++ z pokrewieństwa.
 2. Za + Helenę Żymełka w 30. dzień po śmierci.

ŚRODA – 15.09.2021 – Wsp. MB Bolesnej

6.30 Za + Agnieszkę Roj od kuzynek i kuzynów.

18.00

 1. W intencjach Grupy Modlitewnej św. Ojca Pio.
 2. Za ++ mamę Gertrudę Sowa na pamiątkę urodzin, ojca Stanisława, brata Janusza, ++ dziadków Musioł, Sobota, Stelmach, Renatę, Franciszka Sobota i dusze w czyśćcu cierpiące.

CZWARTEK – 16.09.2021 – Wsp. św. męczenników Korneliusza i Cypriana

6.30 Za + Helenę Żymełka od sąsiadów z ul. A. Swobody.

14.00 Ślub: Łukasz Olejnik – Aleksandra Korzec.

18.00

 1. Za ++ Andrzeja Muszalik w 7. rocznicę śmierci, ojca Jana Muszalik, teścia Eugeniusza Niedobecki, Dariusza Sarkowicz i dziadków z obu stron.
 2. Za ++ Elżbietę Bartoszek, męża i córkę, Zygmunta, Józefinę, Bronisława, Krystynę Górski, Agnieszkę Szary, Cecylię, Jerzego Hudak, ++ z pokrewieństwa Pecel i Bartoszek.

PIĄTEK – 17.09.2021 –

6.30 Za ++ Agnieszkę Roj, Erwina Nocoń, Stefana Szołtysek – od sąsiadów.

18.00

 1. Za ++ Jadwigę, Stefana, Alfonsa Woźnica, Pawła, Jadwigę, Zofię Górecki, Anielę, Hermana Kliebert, Annę, Pawła Biskupek, Damiana Szołtysek, Pawła Bartoszek, ++ dziadków, ++ z pokrewieństwa i ++ sąsiadów.
  2.

SOBOTA – 18.09.2021 – Święto św. Stanisława Kostki

6.30 Za + Waltra Wieczorek w 2. rocznicę śmierci.

14.00 W podziękowaniu za przeżyte w zdrowiu i miłości najbliższych 70 lat życia, za odebrane łaski oraz opiekę Matki Bożej i św. Józefa z prośbą o błogosławieństwo na dalsze lata i dla całej rodziny.

18.00

 1. Za ++ Gerarda Lauterbach w rocznicę śmierci, żonę Marię, wnuczkę Karolinę, rodziców, rodzeństwo, teściów, ++ z pokrewieństwa oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
 2. Za ++ ojca Pawła Domin na pamiątkę urodzin, dziadków Domin, Hahn, Mijacz, Rychter, ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.

NIEDZIELA – 19.09.2021 – XXV Niedziela Zwykła

8.00 Za + Zenonę Jałmużniak od wnuka Piotra i wnuczki Marii.

10.30 Do Miłosierdzia Bożego, przez wstawiennictwo Matki Bożej, św. Anny, św. Barbary jako podziękowanie za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę Bożą i zdrowie z okazji rocznicy ślubu oraz Dary Ducha Świętego dla dzieci.

12.00 Do Opatrzności Bożej, przez wstawiennictwo Matki Boskiej z podziękowaniem za otrzymane łaski z okazji 50. rocznicy ślubu Magdaleny i Franciszka Skrzypczyk, z prośbą o zdrowie i dalszą opiekę Bożą dla całej rodziny.

16.30 Za ++ rodziców Franciszka i Anielę Loska, Rafała, Barbarę Kubicki, Pawła, Agnieszkę Loska, Franciszka, Gertrudę, Romana, Erykę, Henryka Macha, Emila, Elfrydę Kubicki, Grażynę Tomecką, ++ z pokrewieństwa Skiba, Macha, Kowol.