PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 14 – 21 maj 2023

NIEDZIELA – 14.05.2023 – VI Niedziela Wielkanocna

8.00 Za ++ Konrada Nocoń w rocznicę śmierci, jego rodziców, rodzeństwo, Marię, Franciszka, Anielę, Alfreda, Annę, Stanisława Woźnica, Magdalenę, Benedykta Swoboda, Gertrudę Kucz, ++ z pokrewieństwa Woźnica, Nocoń, Swoboda i Lipa.

10.30 W intencji dzieci przystępujących do I Komunii Świętej i za ich rodziny.

12.00 Za ++ rodziców Janinę, Zygmunta Skrzydeł, Serafinę, Alojzego Długaj oraz Krystynę Skrzydeł, chrzestnych, dziadków, szwagierkę, szwagrów, ++ z pokrewieństwa Skrzydeł, Długaj, Pawlas i Niewiadomski.

16.30 Za ++ Bożenę Musielak w rocznicę śmierci, Czesława, Zofię Dubiel i ++ z rodziny.

 

PONIEDZIAŁEK – 15.05.2023 –

8.00

10.00 W intencji p. katechetki Magdaleny i w intencji rodziców jako podziękowanie od dzieci komunijnych.

18.00 Za ++ Matyldę, Pawła Kot, syna Pawła, Józefa, Jana, Pawła, Henryka Malik, Marię, Walentego Musioł, Szymona, Łucję, Maksymiliana Gawlik, Ignacego Bartoszek, Karola, Hildegardę Golasik, Stefana Musioł, ++ dziadków i ++ z pokrewieństwa.

 

WTOREK – 16.05.2023 – Święto św. Andrzeja Boboli

8.00 O Boże błogosławieństwo z okazji 80. urodzin Stefana Kędziorczyk.

18.00
1. Za ++ Huberta, Józefa, Helenę Piecha, Annę, Jerzego Kowol, Józefa Kowol, Stefana Krzymyk, ++ dziadków, Józefa Organiściok, Elfrydę, Ryszarda Kleczka, Gerarda Nocoń, Mariana Leszek, Bożenę Musiał, ++ z rodzin Piecha, Kowol, Zaczek, Mryka, ++ kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za + Zygmunta Gemander i ++ kolegów i koleżanki z rocznika 1960.

 

ŚRODA – 17.05.2023 –

8.00

18.00
1. W intencjach Grupy Modlitewnej św. Ojca Pio.
2. Za ++ Pelagię, Józefa Łataś, Leokadię, Stefana Cabaj, ++ dziadków z obu stron.

 

CZWARTEK – 18.05.2023 –

8.00

18.00
1. Za ++ Elżbietę, Józefa Mryka, Anielę, Emila Michalski, ++ z pokrewieństwa i ++ kapłanów.
2. O beatyfikację Sługi Bożego o. Romana Kozubka.

 

PIĄTEK – 19.05.2023 –

8.00 Za ++ Roberta Długaj z okazji urodzin, jego rodziców, rodzeństwo, teściów, Annę, Stanisława Woźnica i ++ z pokrewieństwa.

18.00
1. Za ++ Wilhelma, Rozalię, Joachima, Alojzego, Elfrydę Szołtysek, Mariana, Otylię, Wincentego Organiściok, Justynę, Wiktora Szołtysek, Marię, Franciszka Fajkis, Marcina Promny, ++ z pokrewieństwa Szołtysek, Organiściok, Fajkis, Musioł, Mika i ++ kapłanów.
2. Za ++ Pawła Bednarczyk, Teresę, Ewalda, Alfreda Hynisz, Julię, Halinę, Romana Korzuszek, Weronikę Roter, Wiesławę, Eugeniusza Michalak, ++ z pokrewieństwa Długaj, Mijacz, Kowol, Rusin i Achtelik.

 

SOBOTA – 20.05.2023 –

8.00 Za ++ Amalię Mryka w rocznicę śmierci, rodziców Marię, Sylwestra, brata Jana Żymełka, Augustyna, Marcelę Mryka, ++ z pokrewieństwa Musioł, Mryka i Żymełka.

18.00
1. Za ++ Benedykta Nocoń w rocznicę śmierci, ojca Rafała, Marię, Alfreda Gancarczyk, Grzegorza Krzysteczko, ++ z pokrewieństwa Nocoń i Gancarczyk.
2. Za ++ ks. Jana Kurpasa w 6. rocznicę śmierci, rodziców Zofię, Alfonsa, Joachima, Andrzeja Grzywok, ks. Rajmunda Machulec, Elżbietę, Stanisława Fatyga i ++ z pokrewieństwa.

 

NIEDZIELA – 21.05.2023 – Wniebowstąpienie Pańskie

8.00 Z okazji Dnia Matki o wieczną radość nieba dla naszej mamy + Iwony Wawoczny.

11.00 Suma odpustowa – za parafian.

16.30 O Boże błogosławieństwo i opiekę Anioła Stróża w intencji rocznego dziecka Kamila Szołtysek, jego rodziców i chrzestnych.

Po Mszy św.: Chrzest Święty – Mikołaj Szołtysek.