PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 14 – 21 marzec 2021

NIEDZIELA – 14.03.2021 – IV Niedziela Wielkiego Postu

8.00 Za ++ Annę Wilczyńską w rocznicę śmierci, męża Edmunda, ich rodziców i rodzeństwo z obu stron, Antoninę Makselon, Bernarda Pisarek, ++ z rodzin Wilczyński, Paszek, Ćmok, ++ kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.

10.30 Za ++ Cecylię Bartoszek, męża Romana od rodzin Jędryczka, Promny, Bujara i Kaczmarek.

12.00
1. O Boże błogosławieństwo w intencji dziecka do Chrztu Świętego Marii Alicji Tajnert, jej rodziców i chrzestnych.
2. O Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Anioła Stróża a intencji Alicji Tajnert, jej rodziców i bliskich.

16.30 Za ++ Angelę, Emila, Jerzego Piszczelok, Marię, Eryka Spyra, dziadków, Dolores, Gerhata Grześka, Achilesa Związek, Pawła Kucjas, Jana Karwat, Wernera Wochnik, ++ z pokrewieństwa Malcherczyk, Piszczelok, Kucjas, Spyra, ++ sąsiadów, kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.

PONIEDZIAŁEK – 15.03.2021 – 

6.30 Za ++ Ludwika Pyka w rocznicę śmierci, Gertrudę, Tadeusza, Renatę Pyka, Gertrudę, Emila Nocoń, ++ dziadków, ++ z pokrewieństwa Pyka, Nocoń i Michalski.

18.00
1. Za ++ Annę, Alojzego Kula, rodzeństwo, dziadków, Zofię, Wincentego Nocoń, Cecylię, Henryka Wranik, Teresę, Pawła Rybka, Marcina Promny, ++ z pokrewieństwa Kula i Krzysteczko.
2. Za ++ Franciszka, Małgorzatę, Dominika, Gertrudę, Bronisława Spadek, Józefa Pixa, Różę, Pawła, Wiktora, Zofię Mazurek, Aleksandra Marzec, Bronisławę Borowiecką, Franciszka Gizdol, Andrzeja Rożek, ++ dziadków, ++ z pokrewieństwa, kapłanów, chrzestnych i dusze w czyśćcu cierpiące.

WTOREK – 16.03.2021 –

6.30 Do Miłosierdzia Bożego, MB Częstochowskiej jako podziękowanie za otrzymane łaski z okazji urodzin Bernadety Jaszkowic, z prośbą o dalszą opiekę Bożą i zdrowie dla całej rodziny.

18.00 Za ++ Martę, Szczepana, Hannę i dziadków z rodziny Achtelik, dziadków i krewnych z rodziny Długaj oraz z rodzin Kowol, Henisz, Badura, dziadków Zofię, Władysława Copija i dusze w czyśćcu cierpiące.

ŚRODA – 17.03.2021 – 

6.30 Za + Dorotę Kłos o radość wieczną od sąsiadów z ul. Powstańców Śląskich i Zwycięstwa.

17.00
1. W intencjach Grupy Modlitewnej św. Ojca Pio.
2. Za ++ Emanuela, Annę Przybyła, Fryderyka, Jana, Marię Swoboda, Agnieszkę Kozubek, ++ dziadków i ++ z pokrewieństwa.

CZWARTEK – 18.03.2021 – 

6.30 

18.00
1. Za ++ Norberta Kowol w rocznicę śmierci, jego rodziców, rodzeństwo, szwagra, Annę, Eryka Kowol, dziadków i ++ z pokrewieństwa.
2. Za ++ Różę Czech w rocznicę śmierci, męża Jerzego, Kornelię Czech, Jana, Agnieszkę, Gotfryda Morawiec, Annę, Alojzego Niestrój, Adelajdę, Franciszka Musioł, Piotra, Annę, Pawła Nowak, dziadków, Leona Nocoń, Anetę Waniek, szwagrów, bratową, ++ z rodzin Morawiec, Paździor, Herisz, ++ kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.

PIĄTEK – 19.03.2021 – Uroczystość św. Józefa

6.30 

18.00
1. Do Boskiej Opatrzności, przez wstawiennictwo św. Józefa i św. Barbary jako podziękowanie za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze z okazji 60. rocznicy urodzin Józefa Musioł.
2. Za ++ Edmunda, Marię, Pawła Kowol, 3 braci, Jana, Gertrudę, Alojzego, Roberta, Rutę Musioł, Cecylię, Henryka, Tadeusza, Marię Wranik, Agnieszkę, Franciszka Mijacz, Kazimierza Strojny, Franciszkę, Józefa Krzysteczko i ++ z pokrewieństwa.

SOBOTA – 20.03.2021 – 

6.30 Za ++ rodziców Gretę, Edwarda Wita, dziadków, Antoniego, Romualdę Wita, Józefa, Elżbietę Mryka, Wiktora, Joannę Bryłka oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

18.00
1. Za ++ Łucję, Wiktora Szołtysek, Łucję Szołtysek, Huberta, Marię Szczygieł, Henryka Kuchta, Aleksandra Marzec, ++ dziadków, ++ z pokrewieństwa Swoboda, Szołtysek, Kowol i Rybka.
2. Za ++ Stefana, Hildegardę Józefa Widera, Agnieszkę Kochut, Gertrudę Rudzińską, Konrada, Otylię Kot, dziadków, Sebastiana Pach, Łucję Hyba, Matyldę Kot, Lucjana, Helenę, Lidię, Jana, Zofię, Wilhelma, Magdalenę, Michała, Balbinę Włodarz i ++ z pokrewieństwa.

NIEDZIELA – 21.03.2021 – V Niedziela Wielkiego Postu

8.00 W intencji Bartosza Rosak z okazji 3. urodzin z podziękowaniem za dar życia oraz otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i Dary Ducha Świętego oraz o zdrowie i miłość rodziców Zuzanny i Damiana.

10.30 

12.00 Za parafian.

16.30 Za ++ Różę, Joachima, Jana, Janinę Musioł, Marię, Franciszka Brosz, Różę, Alfonsa Rajca, Józefa Organiściok, Sebastiana Wróbel, ++ z rodzin Musioł, Szołtysek, Kotyczka i Mryka.