PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 15 – 22 listopad 2020

NIEDZIELA – 15.11.2020 – XXXIII Niedziela Zwykła

8.00 Za + Andrzeja Dudek w 30. dzień po śmierci.

10.30
1. Za + Grażynę Tomecką od koleżanek i kolegów z rocznika 1973.
2. O Boże błogosławieństwo w intencji dziecka do Chrztu Świętego Alexa Duda, jego rodziców i chrzestnych.

12.00 O Boże błogosławieństwo i opiekę Aniołów Stróżów w intencji rocznych dzieci: Klara Korzan, Iga Kleczka, Leon Nocoń, ich rodziców i chrzestnych.

16.30 Za ++ Anielę, Henryka Mryka, Jana, Annę Połap, Annę, Henryka Kandziora, Pawła Bartoszek i ++ dziadków.

PONIEDZIAŁEK – 16.11.2020 – 

6.30

18.00
1. Za ++ Martę, Ryszarda, Alfreda, Romana Teichgraber, Gertrudę, Franciszka Włodarz, Małgorzatę Swoboda, Jadwigę, Antoniego Finke, Stanisława, Gertrudę Mrozek, Pawła, Agnieszkę Niedziela, Dariusza Ciszewskiego i ++ z pokrewieństwa.
2. O dar nieba dla + Grażyny Tomeckiej od rodziny Kubicki.

WTOREK – 17.11.2020 – Wsp. św. Elżbiety Węgierskiej

6.30 Za ++ Marcina Malec w rocznicę śmierci, dziadków Janinę, Jana Nocoń, Henryka Malik, ++ z pokrewieństwa Malec, Malik, Nocoń, Tadeusza Selega i ++ kapłanów.

18.00 Za ++ Sebastiana, Arkadiusza i Jana Wróbel o wieczną radość w Domu Ojca.

ŚRODA – 18.11.2020 – Wsp. bł. Karoliny Kózkówny

6.30 

17.00
1. O Boże błogosławieństwo w intencji Grupy Modlitewnej św. Ojca Pio i intencjach im powierzonych.
2. Za ++ Helenę, Herberta, Stefanię, Wiktora, Teresę, Lucjana Szołtysek, Gintra, Elżbietę, Eryka Hawlicki, Anielę, Ignacego, Edmunda Krzysteczko, Gertrudę, Pawła Swoboda, Leona Krzysteczko, Jarosława Dreja i ++ z pokrewieństwa.

CZWARTEK – 19.11.2020 – 

6.30 Za ++ Kunegundę, Jana, Joannę Zawisza, Różę, Ryszarda, Henryka, Józefa, Klarę, Martę Lempa, Ryszarda, syna Arkadiusza, Zofię, Franciszka Falkus, Jana, Leokadię Mryka, Teresę Matula, Franciszka, Piotra Roj, Józefa Strzodka, Franciszka Jędryczka, Alfreda Kowol, ++ dziadków z obu stron, chrzestnych, ++ z pokrewieństwa Zawisza, Lempa, Kuberek, Falkus, Mryka, Galwas, Rybka, ++ kapłanów, franciszkanów i dusze w czyśćcu cierpiące.

18.00
1. Za ++ Norberta Kowol na pamiątkę urodzin, jego rodziców, rodzeństwo, szwagra, Annę, Eryka Kowol, ++ z pokrewieństwa.
2. Za ++ Różę, Henryka, Eugeniusza Jonda, ++ z rodzin Jonda, Podsiadło, Malcherek i Siedlaczek.

PIĄTEK – 20.11.2020 – Wsp. św. Rafała Kalinowskiego

6.30

18.00
1. Za ++ Franciszka, Teofila, Martę, Olgę Mijacz, Henryka, Eryka, Herberta, Jadwigę, Matyldę Hahn, Jana, Teresę, Ernesta, Lidię Promny, Gertrudę, Tadeusza Kaczmarski, Leona Majowskiego, ++ rodziców, Elfrydę Kasperczyk, Erykę Musioł i ++ z pokrewieństwa.
2. Za ++ Eryka, Marię Spyra, Jerzego, Angelę, Emila Piszczelok, dziadków z obu stron, Dolores, Gerhata Grześka, Achilesa Związek, Jana Karwat, Pawła Kucjas, Wernera Wochnik, ++ z pokrewieństwa Malcherczyk, Kucjas, Piszczelok, Spyra, ++ sąsiadów, kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.

SOBOTA – 21.11.2020 – Wsp. Ofiarowania NMP i św. Tarsycjusza

6.30

18.00
1. W intencji wszystkich ministrantów i ich rodzin we wspomnienie św. Tarsycjusza.
2. Za ++ Cecylię, Henryka Wranik, ich rodzeństwo, Kazimierza, Marię, Antoniego Strojny, Marię, Tadeusza Wranik, dziadków, Annę, Alojzego Kula, Edmunda Kowol, Tadeusza Toman i ++ z pokrewieństwa.
Po mszy św: Chrzest św. – Laura Górska

NIEDZIELA – 22.11.2020 – Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata

8.00 Za ++ Romana, Ryszarda, Weronikę, Pawła Bartoszek, Ernesta, Martę Słupik, Bernarda, Lidię Gancarczyk, Edmunda Szołtysek, ++ z pokrewieństwa i ++ kapłanów.

10.30 Za ++ Arkadiusza Falkus w 14. rocznicę śmierci, ojca Ryszarda, Edwarda Kula, ++ z rodzin Falkus, Lempa, Rybka i Grabiec.

12.00 W intencji parafian w 84. rocznicę poświęcenia naszego kościoła.

16.30 O Boże błogosławieństwo, przez wstawiennictwo św. Cecylii w intencji chórzystów, ich rodzin, członków wspierających i organistów oraz o wieczną radość dla ++ członków chóru.