PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 16 – 23 grudzień 2018

NIEDZIELA – 16.12.2018 – III Niedziela Adwentu

8.00 Za + Grzegorza Romik od sąsiadów z ul. Wolności, Leśnej, Zabrskiej i Gliwickiej.

10.30 Za ++ Annę, Jerzego, Józefa Kowol, Huberta, Józefa, Helenę, Piecha, Stefana Krzymyk, ++ dziadków, Józefa Organiściok, Elfrydę Kleczka, Gerarda Nocoń, Mariana Leszek, Bożenę Musiał, ++ z rodzin Kowol, Piecha, Zaczek, Mryka, ++ kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.

12.00 Za parafian.

16.30
1. Za ++ Różę, Joachima, Jana, Janinę Musioł, Marię, Franciszka Brosz, Różę, Alfonsa Rajca, Józefa Organiściok, Sebastiana Wróbel, ++ z rodzin Musioł, Szołtysek, Kotyczka i Mryka.
2. O Boże błogosławieństwo w intencji dziecka do Chrztu Świętego Marcina Tajnert, jego rodziców i chrzestnych.

PONIEDZIAŁEK – 17.12.2018 – 

6.30

18.00
1. Za ++ Cecylię, Marię, Jerzego Hudak, Kazimierza, Rozalię, Alojzego Jojko, Franciszkę, Henryka Bartoszek, Martę Wilhelma Kierot, Janinę, Henryka Procek, Agnieszkę Szary, Zygmunta Górski, Różę, Adolfa Kurpas, Marcina Nieradzik, ++ z rodzin Bartoszek, Krzysteczko, Botor i Jojko.
2. Za ++ Grzegorza Romik, Janusza Fojt, Piotra Roj, Romana Jendrychowskiego od kolegów i koleżanek z rocznika 1964 oraz ++ wychowawców – Jadwigę Materla, Gerdę Makselon, Annę Krzysteczko o wieczną radość w domu Ojca.

WTOREK – 18.12.2018 – 

6.30

18.00
1. Za ++ Wiktora Mazurek na pamiątkę urodzin, Konrada Malcherek, Dominika Spadek, ++ dziadków Mazurek, Bartoszek, Malcherek, Powała i ++ z pokrewieństwa.
2. Do MB Nieustającej Pomocy o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Helenki Skiba z okazji urodzin oraz całej rodziny Skiba.

ŚRODA – 19.12.2018 – 

6.30

17.00
1. O Boże błogosławieństwo w intencji Grupy Modlitewnej św. Ojca Pio.
2. Za ++ Julię, Wincentego Kołodziej, Alfonsa, Emę, Huberta Kurpas, Romana, Alojzego, Adama, Różę, Marię, Szczepana Szukała, Agnieszkę, Franciszka Macha i ++ z pokrewieństwa.

CZWARTEK – 20.12.2018 – 

6.30 Za ++ Alfreda, Ryszarda, Martę, Romana Teichgraber, Gertrudę, Franciszka Włodarz, Jadwigę Finke, Małgorzatę, Jerzego Swoboda, Benedykta Swoboda, ++ dziadków, Franciszka, Agnieszkę Mijacz, Edwarda Owczarek, ++ kapłanów, ++ z pokrewieństwa Włodarz, Swoboda, Pakura i Teichgraber.

18.00
1. Za ++ Agnieszkę Mryka w 1. rocznicę śmierci, męża Alojzego, rodziców i rodzeństwo z obu stron.
2. Za + Grzegorza Romik od rodzin Pawlas.

PIĄTEK – 21.12.2018 – 

6.30

18.00
1. Za ++ Tomasza, Emilię, Anielę Kowol, Józefa, Elżbietę, Bernarda, Franciszkę Matula, ++ z pokrewieństwa, Sylwię Juraszek, ++ kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za ++ rodziców Sylwestra, Marię, brata Jana Żymełka, Amalię, Augustyna, Marcelę Mryka, Wiktora, Bronisławę Żymełka, ++ z pokrewieństwa Żymełka, Mryka i Musioł.

SOBOTA – 22.12.2018 – 

6.30

18.00
1. Za ++ Tadeusza Wranik, siostrę Marię, rodziców, teściów, szwagra, ++ z rodzin Wranik, Lazar, Szołtysek, Musioł i dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za ++ Marię Gancarczyk w rocznicę śmierci, męża Alfreda, ++ rodziców, Grzegorza Krzysteczko, Rafała Nocoń i ++ z pokrewieństwa.

NIEDZIELA – 23.12.2018 – IV Niedziela Adwentu

8.00 Za ++ Teresę Luks na pamiątkę urodzin, męża Rudolfa, Mariannę, Władysława Masłocha, ++ z rodzin Janota, Luks, Masłocha, Kołodziej i dusze w czyśćcu cierpiące.

10.30 Za ++ ojca Zbigniewa Romik w rocznicę śmierci, mamę Anielę, męża Grzegorza, ojca Mieczysława Bryzik, szwagra Krzysztofa Szymoszek, ++ dziadków oraz ++ z pokrewieństwa.

12.00 Za parafian.

16.30 Za ++ Bernarda, Augustynę, syna Bronisława Musioł, Adelajdę, Kazimierza Balik, Joachima Paczuła, ++ dziadków, ++ z rodzin Musioł, Paluch, Balik i ++ sąsiadów.