PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 16 – 23 kwiecień 2023

NIEDZIELA – 16.04.2023 – Niedziela Miłosierdzia Bożego

8.00 Za ++ Wincentego, Zofię, Stefana Nocoń, dziadków, Martę, Emanuela Macha, Annę, Alojzego Kula, Genowefę, Romana Nocoń, Agnieszkę, Franciszka Mijacz, Reginę Faber, Różę, Franciszka Tłuczykąt, ++ sąsiadów, kapłanów, ++ z pokrewieństwa Nocoń i Krzysteczko.

10.30 Za ++ Leokadię Musioł w rocznicę śmierci, męża Wincentego, Marię, Horsta, Krystiana Koim, dziadków z obu stron, ++ z pokrewieństwa Musioł, Bartoszek, Koim, Nocoń oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

12.00 Za ++ Bernarda Gancarczyk w rocznicę śmierci, żonę Lidię, Edwarda Kula, ++ z rodzin Gancarczyk, Szołtysek, Rybka, Kula, Michalski, Bartoszek, Szołtysek, ++ kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.

16.30 Za ++ Ryszarda Pach w 1. rocznicę śmierci i ojca Sebastiana.

 

PONIEDZIAŁEK – 17.04.2023 –

6.30 Za ++ Ludwika, Janinę Kowol, Agnieszkę, Franciszka, Piotra Roj, Rafała Nocoń, Zofię Wolińską, ++ dziadków, chrzestnych, ++ z pokrewieństwa, kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.

18.00 Za ++ Stefana Długaj w rocznicę śmierci, Konrada, Zofię, Konstantego Długaj, Rozalię, Tomasza Pyka, Martę, Karola Strzoda, Jana Lenża, ++ z rodzin Długaj, Bednarczyk, Kowol, Achtelik, Kula i dusze w czyśćcu cierpiące.

 

WTOREK – 18.04.2023 –

6.30

18.00 Za ++ Alojzego, Franciszkę, Dyrbuś, Henryka, Pawła, Jadwigę Duda, Anielę, Edwarda, Herberta, Józefa Loska, Erykę, Romana, Henryka Macha, Grażynę Tomecką, Alojzego Bryłka, Stefanię, Bernarda Włodarz, Henryka Pilny, Stefana Kuberek, Joachima Wiertelorz, Antoninę, Jerzego Oleś, ++ z pokrewieństwa Swoboda, Mierzwa i Roj.

 

ŚRODA – 19.04.2023 –

6.30

17.00
1. W intencjach Grupy Modlitewnej św. Ojca Pio.
2. Za ++ Stanisława Matula w 3. rocznicę śmieci, Alojzego Janota, rodziców z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące.

 

CZWARTEK – 20.04.2023 –

6.30 Za ++ Edmunda Krzysteczko w rocznicę śmierci, żonę Weronikę, rodziców Anielę, Ignacego Krzysteczko, teściów Marię, Romana Buda, szwagra Gintra Hawlicki, ++ z rodzin Kosiorowski, Lis i Szołtysek.

18.00 Za ++ Gertrudę Nocoń w rocznicę śmierci, męża Emila, Teresę Nocoń, Gertrudę, Nikodema Kot, ++ dziadków, ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.

 

PIĄTEK – 21.04.2023 –

6.30

18.00
1. Za ++ Zofię, Jana, Erwina, Elżbietę Richter, Agnieszkę, Pawła Niedziela, Gertrudę, Stanisława Mrozek, Dariusza Ciszewski, Edytę, Alfreda Teichgraber, ++ sąsiadów i ++ z pokrewieństwa.
2. Za + Teresę Roik na pamiątkę urodzin od sąsiadów z ul. Powstańców Śląskich.

 

SOBOTA – 22.04.2023 –

6.30 Za + Alfreda Musioł od Wspólnoty Różańcowej.

18.00
1. Za + syna Sebastiana Wróbel na pamiątkę urodzin o wieczną radość w Domu Pana.
2. Za ++ Teresę, Romana, Marcina, Bronisława, Leonarda, Danutę Winkler, Annę, Karola, Romana Roskosz, Genowefę, Zygmunta Szindler, Wiesława Jaszkowic, Martę, Ludwika Wróblewski, Pawła Sosna i ++ z pokrewieństwa.

 

NIEDZIELA – 23.04.2023 – III Niedziela Wielkanocna

8.00 Za ++ Martę, Józefa, Gertrudę Woźnica, Jana, Marię, Józefa Pawlas, Anielę, Zbigniewa, Grzegorza Romik, Pawła Malik, Andrzeja Rożek, Michała Rosa, Stefana Kurpas, Józefę Dąbek, ++ dziadków, chrzestnych, sąsiadów, kapłanów, nauczycieli, ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.

10.30 Za ++ Łucję, Władysława Kołodziej, Gertrudę, Henryka, Edwarda, Antoniego Kula, Józefa Gajdzik, ++ dziadków, Marię, Ludwika Skrzypczyk, Alojzego Paździor, ++ z pokrewieństwa Kołodziej, Kula, Szołtysek, Fajkis i ++ kapłanów.

12.00 O Boże błogosławieństwo i opiekę Aniołów Stróżów w intencji rocznych dzieci: Maria Fojt, Tymoteusz Dudek, ich rodziców i chrzestnych.
Po Mszy św.: Chrzest Święty – Oliwier Wróbel, Jan Nocoń

16.30 Za ++ Andrzeja Grzywok w 2. rocznicę śmierci, dziadków, Joachima Grzywok, rodziców, siostrę, szwagra, ks. Jana Kurpas, ks. Rajmunda Machulec, Elżbietę, Stanisława Fatyga i ++ z pokrewieństwa.