PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 16 – 23 wrzesień 2018

NIEDZIELA – 16.09.2018 – XXIV Niedziela Zwykła

8.00 Za ++ Krystynę Kaczmarczyk w 3. rocznicę śmierci, męża Ewalda, ++ dziadków Kaczmarczyk, Chwiołka, Jojko, Dębiński, Bolesława Duży, Lucjana Wuzik, Tomasza Mryka, Leona, Ludwika Pilny i ++ z pokrewieństwa.

10.30 O radość wieczną dla + Teresy Matula od kuzynek i kuzynów.

12.00 O Boże błogosławieństwo w intencji dzieci do Chrztu Świętego: Maja Rynkiewicz, Dominik Lisowicz, Szymon Krzysteczko, ich rodziców, chrzestnych i wszystkich bliskich.

14.00 Ślub rzymski: Michał Kraska – Natalia Choroba.

16.30 Za ++ Andrzeja Muszalik w rocznicę śmierci, ojca Jana Muszalik, teścia Eugeniusza Niedobecki, Dariusza Sarkowicz, kuzynów Tadeusza i Barbarę oraz dziadków z obu stron.

PONIEDZIAŁEK – 17.09.2018 – 

6.30 Za ++ rodziców Franciszka i Anielę Loska w rocznicę śmierci ojca oraz na pamiątkę urodzin matki, Pawła, Agnieszkę Loska, Rafała, Barbarę Kubicki, Franciszka, Gertrudę, Romana, Erykę Macha, Emila Kubicki, Stefana, Elżbietę Rodewald, ++ z pokrewieństwa Skiba, Macha, Loska, Kowol.

18.00
1. Za ++ Helenę, Franciszka Pilny, Jadwigę, Pawła Duda, chrzestnych z obu stron, Stefana Kuberek, Annę Brol, ++ z pokrewieństwa oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za ++ teściów, męża, rodziców i siostrę.
3. Za + Mariolę Szymecką – Kostrz od koleżanek i kolegów z klasy.

WTOREK – 18.09.2018 – Święto św. Stanisława Kostki

6.30 O Boże błogosławieństwo dla pielgrzymów wyjeżdzających na Ukrainę i przewodnika dr Jana Przybyła.

18.00
1. Do Miłosierdzia Bożego, MB Nieustającej Pomocy, św. Barbary z podziękowaniem za otrzymane łaski z okazji 25-tej rocznicy ślubu Emanueli i Bogdana Matula, z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo oraz opiekę dla całej rodziny.
2. Za ++ rodziców Alfreda, Różę Mryka, Franciszka Rybka, dziadków z obu stron, Oswalda Bartnik, Dorotę Mryka, Andrzeja Nowak i ++ z pokrewieństwa.

ŚRODA – 19.09.2018 – 

6.30

17.00
1. O Boże błogosławieństwo w intencji Grupy Modlitewnej św. Ojca Pio.
2. Za ++ Gintra, Elżbietę, Eryka Hawlicki, Anielę, Ignacego, Edmunda Krzysteczko, Helenę, Herberta Szołtysek, ++ dziadków, ++ sąsiadów, ++ s pokrewieństwa Krzysteczko, Janota i Lis.

CZWARTEK – 20.09.2018 – Wsp. Andrzeja Kim Taegon, Pawła Chong Hasang i Towarzyszy

6.30 Za + Dariusza Jendrychowskiego od sąsiadów.

18.00
1. Za + Karolinę Lauterbach na pamiątkę urodzin, ++ z rodzin Galwas, Lauterbach i dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za ++ ojca Dominika Spadek na pamiątkę urodzin, Wiktora Mazurek, Walentego Marzec, Gertrudę Spadek, Józefa Pixa, ++ dziadków Spadek, Mazurek, Marzec i Nocoń.

PIĄTEK – 21.09.2018 – Święto św. Mateusza 

6.30 Za ++ Wiktora, Łucję Szołtysek, Huberta, Marię, Stanisława Szczygiel, Łucję Szołtysek, Edwarda Kula, Helenę, Zygfryda Musioł, ++ z pokrewieństwa Swoboda, Rybka, Kowol, Szołtysek i ++ kapłanów.

18.00
1. Za ++ Wiktora, Alfonsa Pyka w rocznicę śmierci, Annę, Marte, Alfreda, Pawła Pyka, Alojzego Nocoń, Gertrudę Słaboń, Paulinę, Antoniego Niedorny, ++ z pokrewieństwa Pyka, Niedorny i dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za ++ Agnieszkę Szołtysek w rocznicę śmierci, rodziców Konrada i Gertrudę, Alfonsa, Krystynę, Ignacego, Margaret Szołtysek, Pawła, Jadwigę, Marię Spojda, Annę, Józefę Mryka, Franciszkę, Teodora Promny, Arkadiusza Falkus, ++ kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.

SOBOTA – 22.09.2018 – 

6.30 Za ++ męża Ryszarda w rocznicę śmierci, syna Arkadiusza, Zofię, Franciszka Falkus, Różę Ryszarda, Henryka, Józefa, Klarę, Martę Lempa, Kunegundę, Jana Zawisza, Teresę Matula, Leokadię, Jana Mryka, Franciszka, Piotra Roj, Józefa Strzodka, Franciszka Jędryczka, Alfreda Kowol, ++ dziadków z obu stron, ++ z pokrewieństwa Falkus, Mryka, Lempa, Kuberek, Galwas, ++ kapłanów, franciszkanów i dusze w czyśćcu cierpiące.

18.00
1. Za ++ Konrada Szołtysek, Jerzego, Ernestynę Szczyrba, Jana Żymełka, dziadków Bartoszek, Szołtysek, Hadula, Szczyrba, ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za ++ Teresę, Jana Kochaneckich, rodziców i rodzeństwo z obu ston, Michała Włodarz, rodziców i rodzeństwo, Krzysztofa Leszczyńskiego, Emilię, Bernarda, Edwarda Bartoszek, Konrada, Otylię Kot, ++ z pokrewieństwa Bartoszek, Larek, Wójcik, Żukowski i Włodarz.

NIEDZIELA – 23.09.2018 – XXV Niedziela Zwykła

8.00 Do Bożej Opatrzności, MB Nieustającej Pomocy i św. Józefa z podziękowaniem za otrzymane łaski dla Adama Kołodziej z okazji 50-tych urodzin, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w całej rodzinie.

10.30 Za + Dariusza Jendrychowskiego od siostry i brata.

12.00 O Boże błogosławieństwo i opiekę Aniołów Stróżów dla rocznych dzieci: Alicji Spyra, Filipa Mańka, Zuzanny Garbarz, ich rodziów i bliskich,

16.30 Za ++ Rafała Kasperczyk na pamiątkę urodzin, jego rodziców Katarzynę, Augustyna, Marię, Hermana, Franciszka Bartoszek, Bogusława Szczepański, Martę, Piotra Wójcik, Franciszka, Marię Jędryczka, Lidię, Teresę, Jana Promny, ++ z pokrewieństwa Kasperczyk i Bartoszek.